Czytasz: Zaskakujący wniosek NIK. Koniec z obowiązkową maturą z matematyki?

Zaskakujący wniosek NIK. Koniec z obowiązkową maturą z matematyki?

Najwyższa Izba Kontroli chce zawieszenia obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki.

- Z nauczaniem matematyki w polskich szkołach nie jest najlepiej - czytamy w najnowszym raporcie NIK.

Kontrolerzy uznali, że zarówno forma, jak i sposób uczenia tego przedmiotu w naszym kraju „nie sprzyja pełnemu rozwojowi kompetencji matematycznych u uczniów”.

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła wyniki nauczania w szkoła ponadgimnazjalnych i z zaskoczeniem odkryła, że ponad 42 proc. uczniów w latach 2015-2017 otrzymało z matematyki na świadectwie tylko ocenę dopuszczającą. W gimnazjum dwóję miał niemal co czwaryt uczeń. W szkołach podstawowychco dziesiąty.

Jednocześnie ocenę celującą na świadectwach w kontrolowanych szkołach otrzymało tylko 4 proc. uczniów gimnazjów, 2 proc. uczniów podstawówek i zaledwie 1 proc. uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

We wnioskach pokontrolnych skierowanych do Ministerstwa Edukacji Narodowej znalazł się apel o "rozważenie możliwości zawieszenia egzaminu maturalnego z matematyki jako obowiązkowego dla wszystkich uczniów do czasu poprawy skuteczności nauczania tego przedmiotu w szkołach".

Dodatkowym argumentem są wyniki podane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Co szósty uczeń nie zdał egzaminu maturalnego z matematyki. Średni wynik egzaminu maturalnego z matematyki w latach 2015 - 2017 to 55 proc. Dla porównania zdawalność matury angielskiego to aż 73 proc.

Czytaj więcej