Czytasz: Zarzuty za oszustwa i korupcję w związku z przebudową DK1 w Częstochowie

Zarzuty za oszustwa i korupcję w związku z przebudową DK1 w Częstochowie

Na skutek działania podejrzanych miasto mogło ponieść szkodę w wysokości niemal 3 milionów złotych.

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie w dniach 20 – 22 września 2017 roku przedstawiła 5 osobom zarzuty popełnienia oszustw i przestępstw korupcyjnych w związku z realizacją inwestycji w postaci przebudowy drogi DK1 w Częstochowie. Do popełnienia tych przestępstw doszło w latach 2012-2014. Spośród podejrzanych trzy osoby były pracownikami firmy wykonującej roboty budowlane, a dwie pracownikami firmy pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego.

Na czym polegało przestępstwo

Zarzuty dotyczą oszustwa na szkodę Miasta Częstochowa, poprzez zawyżanie przez wykonawcę przysługującego mu wynagrodzenia za roboty budowlane. Z wstępnych ustaleń wynika, że na skutek działania podejrzanych Miasto Częstochowa mogło ponieść szkodę w wysokości około 2 milionów 900 tysięcy złotych. Zawyżanie wynagrodzenia polegało na wprowadzaniu w błąd inwestora, poprzez podawanie ilości robót przekraczających faktycznie wykonanie oraz używanie materiałów gorszej jakości niż określona w umowie.

Prokurator przedstawił także podejrzanym zarzuty związane z wręczeniem korzyści majątkowej w kwocie około 250 tysięcy złotych inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Korzyść ta miała być wręczona w zamian za akceptację przez inspektora zawyżonego wynagrodzenia wykonawcy.

Prokurator wniósł o tymczasowy areszt

Prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Częstochowie o zastosowanie wobec wszystkich podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, motywując wnioski obawą matactwa oraz surową karą grożącą podejrzanym.

W dniu 22 września 2017 roku Sąd nie uwzględnił wniosków prokuratora. Sąd Rejonowy stwierdził, że w sprawie zebrano obszerny materiał dowodowy wskazujący na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstw, jednakże w ocenie Sądu w postępowaniu nie zachodzi obawa matactwa.

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie złoży do Sądu Okręgowego w Częstochowie zażalenie na decyzję o odmowie zastosowania tymczasowego aresztowania.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest od 2015 roku przez Prokuraturę Okręgową w Częstochowie i Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Czytaj więcej