Czytasz: Zaprojektuj instalację świetlną dla Rybnika

Zaprojektuj instalację świetlną dla Rybnika

Prezydent miasta ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji instalacji świetlnej na placu u zbiegu ulic Jana III Sobieskiego i Św. Jana. Projekt realizowany będzie w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta.

Uczestnicy konkursu muszą opracować koncepcję artystycznej instalacji świetlnej, która pojawi się na jednym z rybnickich placów.

Urząd wyjaśnia, jakie wytyczne powinna spełnić projektowana instalacja. Praca powinna wejść w relacje przestrzenne z otoczeniem i krajobrazem kulturowym, szanując istniejące uwarunkowania lokalizacyjne. Powinna również ukształtować nową, atrakcyjną formę o wysokich walorach artystycznych. Instalacja musi być powiązana z symbolami miasta oraz jego historią. Projekt ma uwzględnić również zmiany, jakie zachodzą obecnie w Rybniku i wnieść nową jakość do przestrzeni publicznej.  

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne oraz grupy projektowe złożone z osób fizycznych, szczególnie studenci i absolwenci kierunków projektowych i artystycznych. Uczestnicy indywidualni oraz członkowie grup projektowych muszą być pełnoletni.

Harmonogram konkursu:

- termin złożenia prac konkursowych: 30.11.2017 r. do godz. 18.00;
- ogłoszenie wyników konkursu: 21.12.2017 r.

Nagrody przewidziane w konkursie:

I nagroda – 7.000,- PLN,
II nagroda – 4.000,- PLN,
III nagroda – 2.000,- PLN.
Nagroda internautów – 2.000,- PLN.

Nagroda internautów przyznana zostanie pracy, która otrzyma największą ilość głosów w głosowaniu internetowym. Głosowanie przeprowadzone zostanie na stronie internetowej miasta w terminie od 11.12.2017 r. do 15.12.2017 r.

Czytaj więcej