Czytasz: Zamykają S86 w Katowicach

Zamykają S86 w Katowicach

7 listopada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przystępuje do rozbiórki kładki dla pieszych nad Aleją Roździeńskiego w Katowicach.

W związku z tym wprowadzone zostaną zmian w organizacji ruchu:

Od dzisiejszego poranka zostanie skrócony pas (o około 10 m) włączenia z łącznicy relacji centrum handlowe, salony Ikea i Agata – Katowice na drogę ekspresową S86 oraz wyłączony pas awaryjny na odcinku od kładki do wiaduktu w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino. W tym czasie kierowcy będą mogli korzystać z 3 pasów ruchu.

Od 14 listopada planowane jest zawężenie skrajnych-lewych pasów drogi S86 w rejonie rozbieranej kładki dla pieszych.

Kładka dla pieszych zostanie zdemontowana do 15 grudnia.

Na czas demontażu przęseł planowane jest trzykrotne, trwające około 30 minut, całkowite wstrzymanie ruchu na S86. Aby zminimalizować utrudnienia mogące powstać w trakcie realizacji tego etapu, zostaną one przeprowadzone w porze nocnej (od godziny 0:00 do 5:00).

Pierwszy etap demontażu 2 z 4 przęseł obiektu planowany jest w godzinach nocnych z 9 na 10 listopada. Pozostałe 2 przęsła zostaną zdemontować w godzinach nocnych z 16 na 17 listopada.

W nocy z 9 na 10 listopada zostaną zdemontowane 2 z 4 przęseł.

Jak informuje GDDKiA, termin umowny przewiduje wykonanie całości zadania przed 15 grudnia 2016 r. 
 

Czytaj więcej