Czytasz: Załoga PGG otrzymała 30 proc. „czternastki” za ubiegły rok

Załoga PGG otrzymała 30 proc. „czternastki” za ubiegły rok

Załoga Polskiej Grupy Górniczej (PGG) otrzymała 30 proc. tzw. czternastej pensji za 2017 rok - potwierdzili w czwartek przedstawiciele PGG.

Tym samym pracodawca wywiązał się z podjętego w listopadzie ub. roku zobowiązania wobec górników.

Gdy w kwietniu 2016 r. tworzono PGG, związkowcy zgodzili się na zawieszenie „czternastki” (to nagroda równa w przybliżeniu jednej miesięcznej pensji) na dwa lata, z opcją wypłaty części tego świadczenia za 2017 r., jeżeli wyniki spółki będą lepsze od zakładanych. W listopadzie ub. roku, podczas rozmów z udziałem ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, uznano, iż poprawiające się wyniki spółki i spodziewany zysk dają podstawę do wypłaty 30 proc. "czternastki" za 2017 r. w terminie do 15 lutego.

- Wypłata została zrealizowana w terminie - powiedział PAP rzecznik PGG Tomasz Głogowski.

Konkretna wysokość świadczenia była ustalana dla poszczególnych pracowników indywidualnie, w zależności od ich wynagrodzenia. Przeciętnie, wobec ponad 6,2 tys. zł średniego wynagrodzenia brutto w PGG, oznacza to kwotę ok. 2 tys. zł na osobę.

W sumie realizacja świadczenia dla ponad 43-tysięcznej załogi - jak informowano w listopadzie - kosztuje PGG ponad 85 mln zł (wypłata całej "czternastki" kosztowałaby ponad 280 mln zł).

PGG nie ujawniła dotąd oficjalnie swojego wyniku finansowego za ubiegły rok. W materiałach przedstawionych w końcu stycznia stronie społecznej zysk spółki netto oszacowano na ok. 90 mln zł.

W styczniu 12 działających w firmie central związkowych podpisało porozumienie z pracodawcą, precyzujące szczegóły wypłaty 30 proc. 14. pensji. Potwierdzono wówczas, że pieniądze trafią na konta pracowników najdalej 15 lutego - tak też się stało.

W styczniowym porozumieniu ustalono m.in., że pracownicy kopalń byłego Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW), przejęci przez PGG 1 kwietnia 2017 r. w trybie artykułu 23.1 Kodeksu pracy, uprawnieni do przywróconej części dodatkowej nagrody rocznej, otrzymają świadczenie naliczone według zasad obowiązujących w PGG, ale z uwzględnieniem okresu pracy w KHW - chodzi o pierwszy kwartał 2017 r., gdy byli jeszcze pracownikami holdingu.

Postanowienia o częściowej wypłacie czternastej pensji nie objęły natomiast tych byłych pracowników kopalń KHW przejętych przez PGG, którzy do końca 2017 r. lub do dnia rozwiązania umowy o pracę z PGG (przed 31 grudnia 2017 r.) nie przyjęli warunków pracy i płacy obowiązujących w Grupie.

Wartość przywróconej części dodatkowej nagrody rocznej za 2017 r. "stanowi dodatkowe środki na wynagrodzenia w stosunku do funduszu wynagrodzeń wynikającego z dopuszczalnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego dla kopalń (ruchów kopalń) i zakładów na 2017 r.".

W porozumieniu z kwietnia 2016 r. związkowcy zgodzili się na zawieszenie „czternastki” na dwa lata; od 2018 r. świadczenie to znów jest obowiązującą częścią wynagrodzenia górników. (PAP)

autor: Marek Błoński

edytor: Sonia Sobczyk

Czytaj więcej