Czytasz: Żałoba narodowa po śmierci Jana Olszewskiego

Żałoba narodowa po śmierci Jana Olszewskiego

Od północy trwa dwudniowa żałoba po śmierci byłego premiera.

Żałoba narodowa po śmierci Jana Olszewskiego obowiązuje od północy. Potrwa do godziny 19:00 w sobotę. Na piątek i sobotę zaplanowano uroczystości pogrzebowe byłego premiera. Ceremonia będzie miała charakter państwowy. Jan Olszewski spocznie na Powązkach Wojskowych w Warszawie. 

BYŁY PREMIER, OBROŃCA OPOZYCJONISTÓW W PROCESACH POLITYCZNYCH W OKRESIE PRL

Olszewski urodził się 20 sierpnia 1930 roku w Warszawie. Pochodził z rodziny kolejarskiej związanej z PPS. W okresie II wojny światowej i okupacji był żołnierzem Szarych Szeregów oraz uczestnikiem Powstania Warszawskiego. W latach 60. bronił w procesach politycznych m.in.: Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego, Melchiora Wańkowicza, Janusza Szpotańskiego, Wojciecha Ziembińskiego. W 1975 roku podpisał "List 59", który był protestem przeciw poprawkom wprowadzającym do konstytucji PRL "przewodnią rolę PZPR i sojusz z ZSRR". W 1976 roku bronił w sądach robotników Radomia i Ursusa. Współpracował z KOR i Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W 1980 r. doradzał Solidarności i Lechowi Wałęsie. Jako członek Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie uczestniczył w rozmowach Okrągłego Stołu. Był pełnomocnikiem rodziny ks. Jerzego Popiełuszki podczas procesu jego zabójców z SB. Pod koniec lat 80. współtworzył Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ "Solidarność". Jako ekspert ds. reformy prawa i sądów uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. Zwieńczeniem kariery politycznej Olszewskiego była funkcja szefa rządu. W 1991 roku Wałęsa powołał go na premiera, a 23 grudnia 1991 jego rząd otrzymał wotum zaufania od Sejmu - pierwszego po wojnie wybranego w pełni wolnych wyborach.