Czytasz: Wyjątkowy gotycki obraz odrestaurowany

Wyjątkowy gotycki obraz odrestaurowany

Zakończyły się prace konserwatorskie przy XV-w. obrazie Matki Bożej z Dzieciątkiem z kościoła w Czańcu.

To najstarszy w pełni zachowany taki wizerunek w diecezji bielsko-żywieckiej – podały służby prasowe diecezji bielsko-żywieckiej.

Wierni z czanieckiej parafii św. Bartłomieja czekają już na powrót obrazu do świątyni. Wprowadzony do kościoła zostanie w najbliższą sobotę. Uroczystościom przewodniczyć będzie bielsko-żywiecki biskup pomocniczy Piotr Greger.

Tablicowy czaniecki wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem został powiązany z warsztatem tzw. Mistrza Matki Boskiej z Kociny, a czas jego powstania określono na drugą połowę XV w. Jest to najstarszy w pełni zachowany tego rodzaju wizerunek w diecezji, obok Matki Bożej Pocieszenia w Kętach. Niewiele starszy od nich jest tylko mały fragment, ukazujący Dzieciątko, z obrazu w kościele św. Marii Magdaleny w Cieszynie. Datowany jest on na czas tuż po połowie XV w.

Konserwacja obrazu trwała ok. roku. Przeprowadziły ją Anna Sękowska i Małgorzata Nowalińska z wydziału konserwacji i restauracji dzieł sztuki krakowskiej ASP. Ks. Szymon Tracz, który w diecezji odpowiada za renowację sztuki, poinformował, że po odsłonięciu pierwotnego gotyckiego lica obrazu, wykonano konserwację estetyczną. Uzupełniono m.in. ubytki warstwy malarskiej.

Podczas prac postanowiono zachować grawerowane XIX-w. tło obrazu, które zastąpiło oryginalne gotyckie, a być może także i nimby wokół głowy Maryi i Jezusa.

- Po linii nimbu Matki Boskiej najprawdopodobniej biegł łaciński początek inwokacji maryjnej +Regina coeli letare+. Tło gotyckie było srebrzone i goldlakowane, a jego fragmenty zachowały się w dolnych partiach wizerunku – dodał ks. Tracz.

Naukowcy z ASP zabezpieczyli też podobrazie, scalając rozchodzące się deski.

Zdaniem ks. Szymona Tracza, obraz prezentuje się efektownie.

- Niezwykle charakterystyczne jest nostalgiczne i pełne miłości spojrzenie Matki Boskiej. Na uwagę zasługuje podkreślenie bardzo dekoracyjnego sposobu zdobienia taśm obszywających szaty Maryi, gdzie artysta z wielkim upodobaniem malował imitację kosztownych klejnotów. W tym względzie obraz czaniecki jest wyjątkowy – powiedział.

Dzieje czanieckiej parafii św. Bartłomieja związane są z parafią w pobliskich Kętach, wzmiankowaną już ok. 1200 r. Tamtejsza kronika wylicza Czaniec jako należący do niej. Jan Długosz wspomina o istnieniu kościoła w Czańcu w 1470 r. Samodzielna parafia została erygowana w 1565 r. Obecna świątynia powstała w latach 20. minionego stulecia. (PAP)

autor: Marek Szafrański