Czytasz: Prohibicja w Mikołowie?
O zakazie sprzedaży alkoholu po 22:00 zdecydują radni. Ruszają konsultacje.

9 marca weszła w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Razem ze zmianami w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych narzuca na samorządy nowe obowiązki. W ciągu pół roku muszą zostać uchwalone nowe zasady sprzedaży trunków na terenie miasta.

Radni zdecydują o maksymalnej ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy, rozmieszczenia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Rada Miejska będzie mogła podjąć również uchwałę ograniczającą sprzedaż alkoholu w nocy.


- Dla Burmistrza Mikołowa w procesie przygotowania projektu uchwał związanych z tymi zmianami bardzo istotne jest poznanie opinii mieszkańców miasta, reprezentujących ich organów oraz instytucji i organizacji zajmujących się szeroko pojętą profilaktyką alkoholową - zapewnia Urząd Miasta w Mikołowie

Obecnie w Mikołowie jest 337 miejsc, w których można kupić alkohol. W 120 lokalach zezwolenie obejmuje wyłącznie napoje wypijane na miejscu. 217 zezwoleń obejmuje sprzedaż trunków przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 

Konsultacje potrwają do 20 kwietnia. Ankiety, opinie i wnioski dotyczące sprzedaży alkoholu można składać w siedzibie Urzędu Miasta w Mikołowie.

Czytaj więcej