Czytasz: Zagadka autorstwa obrazu Matki Bożej Piekarskiej rozwikłana

Zagadka autorstwa obrazu Matki Bożej Piekarskiej rozwikłana

Po tygodniowych badaniach ustalono, kto namalował obraz Matki Bożej Piekarskiej.

Przez cały miniony tydzień trwały badania nad obrazem Matki Bożej Piekarskiej. Prowadzone były pod kierownictwem dr hab. Anny Sękowskiej z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Na wyniki wszystkich badań przeprowadzonych w Krakowie trzeba będzie jeszcze poczekać. Wiadomo natomiast, że odsłoniły one historię powstania obrazu.

– Dotąd uważano, że Karol Zipser, którego imię i nazwisko umieszczone zostało pod płótnem dublażowym, zajmował się w 1795 roku jedynie odrestaurowaniem obecnie koronowanego wizerunku. Dziś wiemy, że było jednak inaczej. Sam Zipser jest autorem, a pod obecną Matką Bożą, nie ma już innego wizerunku – wynika z przeprowadzonej analizy.

Oryginalny obraz Matki Bożej Piekarskiej został wywieziony w 1702 do Opola, gdzie znajduje się do dzisiaj. Od tego czasu w Piekarach widniała kopia, różniąca się znacząco od pierwowzoru. W 1795 w wyniku nieudanej konserwacji „zastępczy” obraz został przemalowany do kształtu jaki można zobaczyć dziś w kaplicy obok zakrystii bazyliki. W efekcie niezadowolenia z przemalowania w 1795 powstał nowy wizerunek Matki Bożej, który z czasem został otoczony kultem trwającym do dnia dzisiejszego. Potwierdzeniem kultu była w 1925 roku koronacja obecnego wizerunku z inicjatywy Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda.

Początki szczególnego kultu Matki Bożej sięgają w Piekarach XVII w. Wówczas przed obrazem modlili się mieszkańcy Tarnowskich Gór z prośbą o ustąpienie zarazy. W 1680 cesarz austriacki Leopold I Habsburg prosił o przywiezienie obrazu do Pragi, gdzie również panowała zaraza. W 1683 przed obrazem modlił się król Jan III Sobieski w drodze pod Wiedeń. Mimo wywiezienia w 1702 oryginalnego obrazu do Opola ruch pątniczy w Piekarach nie ustał, a liczne uzdrowienia za przyczyną Matki Bożej Piekarskiej w dalszym ciągu mają miejsce.

Po tygodniu nieobecności w asyście kapłanów i sióstr zakonnych cudowna ikona Matki Bożej powróciła do piekarskiej bazyliki. Obraz powitał metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. Nim obraz został z powrotem umieszczony w głównym ołtarzu piekarskiego kościoła wierni odmówili różaniec.

źródło: Archidiecezja Katowicka