Czytasz: Zadbają o bytomską architekturę. Jest porozumienie z Narodowym Instytutem Dziedzictwa

Zadbają o bytomską architekturę. Jest porozumienie z Narodowym Instytutem Dziedzictwa

Bytomska architektura zachwyca wielu. Ta jednak na przestrzeni lat została dość boleśnie doświadczona.

Na czym będzie polegać współpraca władz Bytomia z Narodowym Instytutem Dziedzictwa? Przede wszystkim na przygotowaniu opracowania, w którym znajdzie się między innymi zaktualizowana cześć studium konserwatorskiego dla Śródmieścia.

- Bytom potrzebuje przejrzystego dokumentu wytyczającego nowe kierunki działań w obszarze zarządzania zabytkami. Zależy nam też na tym, by jasno i wyraźnie komunikować mieszkańcom naszego miasta nasze plany związane z zachowaniem cennych obiektów - mówił prezydent Mariusz Wołosz, podczas poniedziałkowego briefingu prasowego.

W opracowaniu znajdą się nie tylko zaktualizowane wykazy zabytków nieruchomych wskazanych do objęcia ochroną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Śródmieścia, ale też wytyczne konserwatorskie do ustaleń planu oraz nowe propozycje stref ochrony konserwatorskiej. Prace nad dokumentem potrwają rok.

Jak podkreślają władze miasta, Narodowy Instytut Dziedzictwa zaktualizuje istniejący dokument studialny z lat 90-tych. Biorąc pod uwagę zmiany, jakie zaszły w Bytomiu po zamknięciu większości zakładów przemysłowych oraz trwający w mieście proces rewitalizacji, aktualizacja opracowania jest konieczna. 

Przypomnijmy, że w Bytomiu wpisem do rejestru zabytków nieruchomych objętych jest 80 obiektów. Składają się na nie budynki, układy urbanistyczne, osiedla, parki, cmentarze oraz stanowiska archeologiczne, takie jak to ze średniowieczną proweniencją Wzgórze Małgorzaty, gdzie w ramach rewitalizacji prowadzony był projekt konserwacji i zachowania zabytkowego kościoła dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji.

Wśród obiektów wpisanych do rejestru zabytków będących własnością gminy są m.in. trzy zabytkowe parki, wyjątkowej urody secesyjny gmach IV LO przy pl. Sikorskiego, funkcjonalistyczny budynek krytej pływalni przy ul. Parkowej czy zespół zabudowy dawnej kopalni Rozbark przy ul. Chorzowskiej wraz z budynkiem dawnej cechowni, gdzie obecnie ma swą siedzibę Teatr Rozbark.

- Bytom ze swoją cenną architekturą znajduje się w czołówce najważniejszych polskich miast i śmiało może konkurować z największymi. Ale też chyba jak żadne inne miasto zostało boleśnie doświadczone, najpierw wskutek eksploatacji górniczej, a potem procesów związanych z likwidacją przemysłu. Naszym obowiązkiem jest zadbać o dziedzictwo Bytomia, a aktualizacja tego ważnego dokumentu jest kolejnym krokiem - mówił prezydent Mariusz Wołosz.

Spotkanie prezydent Mariusza Wołosza z dyrektorem Narodowego Instytutu Dziedzictwa Bartoszem Skaldawskim odbyło się w poniedziałek, 4 marca. Oprócz podpisania ważnego dla architektury miasta dokumentu, odbył się także krótki spacer po mieście, który był okazją do rozmowy m.in. o koncepcji utworzenia w Bytomiu szlaku śladem architektury secesyjnej. czy możliwościach prawnych miasta w kwestii ratowania EC Szombierki.