Czytasz: Wolontariusze zza krat
Zamiast siedzieć bezczynnie w więzieniu, zajmują się rękodziełem, bo jak mówią święci nie są, ale serca mają i chcą pomagać.

Zakład Karny w Zabrzu w przeddzień Dnia Wolontariusza tj. 4 grudnia 2017 roku podpisał porozumienie ze Stowarzyszeniem ,,Cała Naprzód” z Gliwic i włączył się w organizowaną przez nich akcję charytatywną. Ponad 20 skazanych odbywających karę w zakładzie karnym wraz z wychowawczynią ppor. Katarzyną Jabłońską przez dwa miesiące przygotowywali różne ozdoby bożonarodzeniowe. Na kiermasz świąteczny przekazali ponad 60 ręcznie wykonanych drewnianych aniołów, choinek, reniferów, ceramicznych choinek, ozdób z szyszek. Cały dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na rehabilitację chłopczyka o imieniu Łukasz, który choruje na rzadką chorobę genetyczną DMD. Kiermasz odbędzie się 10 grudnia 2017 roku w godzinach od 15:00 do 19:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach przy ul. Barlickiego 3.

Niemalże każdego dnia do akcji przyłączali się kolejni skazani. Historia chorego Łukaszka, sprawiła, że wielu osadzonych chciało dołożyć swoją cegiełkę do finansowania jego rehabilitacji.

Wolontariat to skuteczne narzędzie resocjalizacji

- Poprzez wolontariat uczymy skazanych empatii, obowiązkowości, bezinteresowności. Chcemy także zwrócić ich uwagę na potrzeby innych ludzi i w ten sposób sprawić, aby przestali myśleć wyłącznie o sobie i własnych często wygórowanych wymaganiach i aspiracjach – powiedziała ppor. Katarzyna Jabłońska, rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Zabrzu.

- Poprzez angażowanie się w akcje charytatywne chcę pomóc innym, spłacić swój dług wobec społeczeństwa, a także udowodnić innym, ale także sobie samemu, że zasługuje na drugą szansę – powiedział Stanisław, który odbywa karę w Zakładzie Karnym w Zabrzu.

Wolontariat pełni ważną rolę w resocjalizacji, gdyż pozwala na ukształtowanie postaw prospołecznych, wzmacnia poczucie wartości, nadaje sens życiu. Dlatego też Zakład Karny w Zabrzu bardzo często włącza się w różnego rodzaju inicjatywy mające na celu pomoc osobom potrzebującym. Formy woluntarystyczne mają szeroki zakres. Może to być nieodpłatna praca na rzecz m.in. szkół, przedszkoli, domów pomocy społecznej czy też schroniska dla zwierząt lub wytwarzanie różnego rodzaju form użytkowych czy dekoracyjnych, rękodzieła artystycznego, które są przekazywane na różnego rodzaju akcje charytatywne.

To jeszcze nie koniec pomagania

- W grudniu 2017 roku wychowawcy z Zakładu Karnego w Zabrzu wraz z kilkoma skazanymi odnowią wystrój świetlicy środowiskowej w Zabrzu przy ul. Wyzwolenia 7. Przykleją na ściany naklejki z różnymi motywami, które sprawią, że pomieszczenia, w których uczą i bawią się dzieci będą przyjazne i kolorowe. Mamy nadzieję, że dzięki temu dzieci będą chętniej przychodziły do świetlicy zamiast spędzać czas na ulicy. W ten sposób chcemy zapobiegać wchodzeniu dzieci w konflikt z prawem – podkreśliła inicjatorka tej akcji ppor. Katarzyna Jabłońska.

Tekst i zdjęcia: ppor. Katarzyna Jabłońska, rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Zabrzu 

Czytaj więcej