Czytasz: Za maturzystami filozofia. Jakie były pytania? [ARKUSZE]

Za maturzystami filozofia. Jakie były pytania? [ARKUSZE]

Nie był to egzamin obowiązkowy. Napisali go tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę.

Filozofia to jeden z przedmiotów humanistycznych - nieobowiązkowych na maturze. Egzamin maturalny z filozofii na poziomie rozszerzonym odbył się 9 maja o godzinie 14.00.  Filozofię zdawało 1182 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. W przypadku przedmiotów dodatkowych nie ma progu zdawalności. Oznacza to, że nie można go oblać, ale wynik jest istotny podczas rekrutacjii na studia. 

Nie był to egzamin obowiązkowy. Napisali go tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę.

Poniżej publikujemy arkusz CKE - filozofia (poziom rozszerzony). 

  

Główna sesja maturalna 2018 potrwa do 25 maja. Każdy maturzysta ma obowiązek przystąpić do czterech egzaminów pisemnych i dwóch egzaminów ustnych. Pisemne to: język polski, matematyka, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym i wybrany przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Ustne to: język polski i język obcy nowożytny, które można zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.