Czytasz: "Za kilka miesięcy nie będzie trójpodziału"

"Za kilka miesięcy nie będzie trójpodziału"

Prof. Andrzej Rzepliński i prof. Adam Strzembosz dla Silesion.pl o stanie polskiego systemu prawnego.

Zdaniem Andrzeja Rzeplińskiego Trybunał Konstytucyjny nie funkcjonuje. Zebranie piętnasry prawików, danie im do pomocy asystentów nie wystarcza, żeby wydawać wyroki.

- Przez ten czas, w którym byłem prezesem Trybunału nie chodziło o to, że się czułem pokrzywdzony, skopanym przez tych ludzi, którzy nagle nie wiadomo dlaczego zaczęli rzucać obelżywe słowa. To było tak głupie i tak niskie, że nie brałem tego pod uwagę. Głosy poparcia, które płynęły z Europy i Ameryki Północnej miały znaczenie moralne, że nie jesteśmy sami - mówi prof. Andrzej Rzepiliński.

W Polsce jest około 300 tys. osób z wykształceniem prawniczym. Zawody prawnicze wykonuje co trzecia. W tym gronie są zwolennicy zmian wprowadzanych przez Zbigniewa Ziobrę. Są też przeciwnicy. Zdaniem prof. Andrzeja Rzeplińskiego tych drugich jest zdecydowanie więcej. Dowodem są uchwały przyjęte sądy apelacyjne, administracyjne czy rady naukowe wydziałów prawa uniwersytetów. Dotychczas takie grona starały się nie zabierać głosu. Zmobilizowały je do tego niełatwe czasy.

- Za kilka miesięcy praktycznie nie będzie trójpodziału. No a jak nie ma trójpodziału, czyli wzajemnego uzupełniania, ale przede wszystkim hamowania się władz, to autorytarny system jest wprost konieczny. Coś musi zastąpić próżnię. Trójpodział władzy, który jest systemem demokratycznym zazwyczaj zastępowany jest przez system niedemokratyczny - mówi prof. Adam Strzembosz.

 

 

Czytaj więcej