Czytasz: Ponad 200 formularzy z danymi osobowymi wyciekło z... policji

Ponad 200 formularzy z danymi osobowymi wyciekło z... policji

Komenda Miejska Policji w Sosnowcu w komunikacie opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej przyznaje, że z jej placówki zniknęło ponad 200 formularzy zawierających dane osobowe.

Wśród zaginionych dokumentów znajdowało się 48 formularzy Mrd-2 i 199 formularzy Mrd-5. Te pierwsze pochodziły z września 2009 roku i dotyczyły uczestnictwa w zdarzeniach drogowych, drugie zaś powstały w okresie od listopada 2011 do lutego 2016 i zawierały w sobie informacje o osobach, które dokonywały wykroczeń w ruchu drogowym.

- Dokumenty w tej sprawie zostały przekazane Komendzie Głównej Policji - mówi podinsp. Mariusz Łabędzki, Naczelnik Wydziału Prewencji. - Trwają czynności wyjaśniające na etapie wewnętrznym - czyli przez Komendę Miejską Policji w Sosnowcu i jednostki nadrzędne - dodaje.

Dokumenty zawierały dane osobowe - imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania oraz dane dotyczące miejsca zdarzenia, wykroczenia, wysokość mandatu.

Jak czytamy w komunikacie,  "Formularze sporządzane były pismem odręcznym, często słabo czytelnym. Dotychczas nie uzyskano informacji o możliwym, nieuprawnionym wykorzystaniu danych osobowych."

Jak informuje policja, zaginione formularze zostały odzyskane w całości.