Czytasz: Z cyklu Wszechnica – wykład prof. zw. dr hab. Elżbiety Zipper

Z cyklu Wszechnica – wykład prof. zw. dr hab. Elżbiety Zipper

W programie wykład prof. zw. dr hab. Elżbiety Zipper, pt. „Fizycy w badaniach nowotworów”.


Polska Akademia Umiejętności – Stacja Naukowa w Katowicach i Biblioteka Śląska zapraszają na spotkanie z cyklu Wszechnica. W programie wykład prof. zw. dr hab. Elżbiety Zipper, pt. „Fizycy w badaniach nowotworów”.

Spotkanie poprowadzi dr hab. Zygmunt Woźniczka

prof. zw. dr hab. Elżbieta Zipper – jest związana z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Śląskiego od czasu ukończenia studiów. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie Śląskim, a pracę habilitacyjną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł profesora otrzymała w 1994 r. Wypromowała siedmiu doktorów, z których jeden jest obecnie profesorem. W 1994 r. podjęła się – w ścisłej współpracy z prof. Władysławem Pierzchałą, rektorem Śląskiej Akademii Medycznej i prof. Bogusławem Maciejewskim, dyrektorem Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach – utworzenia kierunku fizyka medyczna w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Przez wiele lat prowadziła na tym kierunku wykłady z zakresu mechaniki kwantowej i zastosowań fizyki w medycynie. W pracy naukowej zajmuje się badaniami układów nanoskopowych i możliwością ich zastosowań w elektronice, spintronice i komputerach kwantowych. Jest autorem ok. 100 prac naukowo-badawczych z teorii fizyki ciała stałego. Współpracowała z uniwersytetami w Kolonii, Zurychu, Monachium i Bradford. Jest członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Brytyjskiego Towarzystwa Fizycznego.

27.02.2018, godz. 17.00, Biblioteka Śląska (sala Parnassos), pl. Rady Europy 1, Katowice. Wstęp wolny! Zapraszamy!

fot. materialy prasowe