Czytasz: Wzmożone kontrole policji. Co funkcjonariusze sprawdzają tym razem?

Wzmożone kontrole policji. Co funkcjonariusze sprawdzają tym razem?

Na drogach w całym kraju trwają dzisiaj działania pod nazwą "SMOG".

Prowadzone we wtorek działania mają charakter kontrolno-prewencyjny. Policjanci zwrócą szczególną uwagę na stan techniczny samochodów i na to, czy pojazdy nie wpływają negatywnie na nasze środowisko, np. poprzez nadmierne zadymienie z układu wydechowego.

Funkcjonariusze będą również reagowali na inne wykroczenia drogowe związane ze stanem technicznym pojazdów. Działania te pozwolą na wyeliminowanie z ruchu drogowego niesprawnych pojazdów zagrażających bezpieczeństwu oraz nadmiernie zanieczyszczających środowisko naturalne.

Akcja ma również charakter edukacyjny.

- Pamiętajmy, że transport, szczególnie na terenie dużych miast, przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza. Funkcjonariusze będą przypominali kierującym, że dający się we znaki smog, to również „zasługa” niesprawnych technicznie pojazdów emitujących spaliny o nadmiernej toksyczności. - informuje śląska policja.

Podczas prowadzonych działań wybrane patrole będą używać przyrządów kontrolno-pomiarowych do stwierdzenia naruszenia wymagań ochrony środowiska.

Służby przypominają równocześnie, że policjant jest uprawniony m.in. do sprawdzania stanu technicznego pojazdu znajdującego się na drodze. W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska policjant, zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy - Prawo o ruchu drogowym, ma obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny.