Czytasz: Żywiec: Okradli dzieci z wakacji

Żywiec: Okradli dzieci z wakacji

Podrabiali dokumenty, mające potwierdzić fakt pobytu dzieci i młodzieży w placówkach oświatowo - wypoczynkowych w okolicach Żywca. Wyłudzili ponad 1,7 miliona złotych.

W dniach 19 - 20 czerwca 2017 roku funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 4 osoby, związane z kierownictwem placówek oświatowo – wypoczynkowych, na rzecz których wypłacane były kwoty udzielanych dotacji.

KOLONIE, KTÓRYCH NIE BYŁO

Według dotychczasowych ustaleń prokuratury podejrzani wykazywali w dokumentach pobyt dzieci i młodzieży w różnych placówkach. Jak podaje portal Żywiec Info, w rzeczywistości zawyżano liczbę uczestników wypoczynku, czas jego trwania lub udokumentowane turnusy... w ogóle się nie odbyły. Podrobione dokumenty stanowiły podstawę naliczania dofinansowania z subwencji oświatowej i były źródłem informacji ujmowanych we wnioskach o przyznanie subwencji do Starostwa Powiatowego w Żywcu.

3 OSOBY PRZYZNAŁY SIĘ DO WINY

Zatrzymanym Barbarze S., Iwonie J., Krzysztofowi J. oraz Marianowi J., prokurator zarzucił udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw w celu uzyskania subwencji i posługiwania się podrobionymi dokumentami. Poza Marianem J., podejrzane osoby przyznały się do popełnienia zarzucanych im czynów, składając w sprawie obszerne wyjaśnienia.

Na razie podejrzanych nie pozbawiono wolności. Prokurator zdecydował się zastosować inne środki zapobiegawcze, w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju, zawieszenia w funkcji i nakazu powstrzymywania się od wykonywania określonej działalności. Dokonano również tymczasowego zajęcia na mieniu ruchomym.

5 OSÓB PODEJRZANYCH

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Aktualnie status podejrzanego posiada w nim łącznie 5 osób, jakkolwiek nie są wykluczone zatrzymania kolejnych osób. Prowadzone postępowanie dowodowe koncentruje się na ustaleniu i zweryfikowaniu ostatecznej kwoty oszustw na szkodę Skarbu Państwa z tytułu przyznawanych dotacji oświatowych ogólnych.

Z tytułu popełnienia zarzucanych czynów, podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Czytaj więcej