Czytasz: Wspólnota Parku Śląskiego
Park Śląski to z pewnością jedna z najsilniejszych marek naszego województwa.

Park Śląski to z pewnością jedna z najsilniejszych marek naszego województwa. Jest kwintesencją tego, co charakterystyczne dla regionu – siły i umiejętności współpracy ludzi, przemysłowych tradycji i bogactwa przyrody. Park Śląski to miejsce, które stworzone zostało, by łączyć. Powstawało z potrzeby ludzi, którzy po ciężkim tygodniu pracy pragnęli wspólnej przestrzeni, gdzie mogliby wypoczywać i uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych.

Żyjemy w czasach dynamicznych zmian, które stawiają nas wobec konieczności przemyślenia naszego regionu i określenia jego kształtu za kilkanaście lat. Nie sposób w moim przekonaniu, dobrze zarządzać krajem, regionem czy taką przestrzenią jak Park Śląski bez słuchania rad tych, którzy swoją wiedzą, doświadczeniem i niebanalnym sposobem oglądu rzeczywistości mogą wskazać zarządzającym innowacyjne rozwiązania.

W procesy decyzyjne włączamy mieszkańców regionu, którzy najlepiej potrafią ocenić i zweryfikować nasze plany. Zainicjowany społecznym impulsem program dla województwa „Kierunek Śląskie 3.0” jest inicjatywą strategiczną, którą obecnie wypełniamy pomysłami i projektami wraz z mieszkańcami regionu, ekspertami i liderami opinii. To przedsięwzięcie ambitne i pionierskie – nikt do tej pory w Polsce, nie budował programu województwa w oparciu o konsultacje społeczne, dialog i partycypację na tak szeroką skalę.

Nie stawiamy przy tym żadnych warunków wstępnych - wiemy, że to w głowach naszych rozmówców są odpowiedzi na pytania o przyszłość regionu.

Podobną strategię przyjęliśmy przy podejmowaniu decyzji dotyczących parku. Kilka miesięcy temu zaprosiłem do współpracy ludzi, którzy w pełen pasji sposób spojrzeli na to, czym jest i czym być powinien w przyszłości Park Śląski.

Konwent Parku Śląskiego, bo tak nazwany został ten zespół, jest także kanałem komunikacji i platformą wymiany myśli dla wszystkich, którym leży na sercu dobro tego miejsca.

Materiałem wyjściowym do prac Konwentu były plany i strategie, jakie już opracowano m.in. Program Modernizacji z 2006 roku. Do tego dokumentu bezpośrednio odnosi się „Plan wsparcia i zarządzania rozwojem Parku Śląskiego”, który jest obecnie przygotowywany . Plan stanowił będzie podstawię do prowadzenia rozmów z instytucjami finansowanymi oraz potencjalnymi inwestorami co do możliwości finansowania projektów dla Parku Śląskiego.

Ważna jest także kwestia wytyczenia nowych funkcji, jakie we współczesnych aglomeracjach spełniają parki miejskie.

Chcemy dostosować jego ofertę do potrzeb mieszkańców regionu i w pełni wykorzystać jego walory i potencjał, tak by Park Śląski był synonimem nowoczesności i wysokich standardów życia w przestrzeni wielkomiejskiej.

W pierwszej kolejności założenia Planu chcę zaprezentować członkom Konwentu zaś w jego spotkania zamierzamy włączać przedstawicieli środowisk i branż, którzy mogą pozytywnie wpłynąć na przyszłość tego miejsca.

Park Śląski traktujemy jako dobro wspólne, do którego każdy powinien mieć dostęp - nie zapominamy przez kogo i dla kogo został stworzony. Staramy się patrzeć i myśleć o tym miejscu kategoriami wspólnoty. Bo tylko w ten sposób, wierzę w to bardzo, uda nam się stworzyć coś dobrego.

 

Czytaj więcej