Silesion.PL

serwis informacyjny

Wraca program “Mieszkanie za remont” w Katowicach

Wraca program Mieszkanie za remont w Katowicach

Wraca program Mieszkanie za remont w Katowicach

Program „Mieszkanie za remont” cieszy się w Katowicach olbrzymią popularnością. Umożliwia on wynajęcie w dobrej cenie mieszkania od miasta w zamian za przeprowadzenie remontu. Po wygranej w sądzie – Katowice ogłaszają już osiemnastą jego edycję.

Udostępniona została nowa lista 26 lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę. 

– „Mieszkanie za remont” to świetna okazja na znalezienie swego lokum dla osób, które nie chcą brać kredytów na kupno mieszkania, ani płacić wysokiego odstępnego za wynajem na rynku komercyjnym. Program jest bardzo ważny dla miasta, bo pozwala zaspokajać istotne potrzeby mieszkańców, jak również sukcesywnie zmniejszać liczbę pustostanów. Zdarzają się również przypadki, że osoby spoza Katowic otrzymując „mieszkanie za remont” meldują się w Katowicach i odprowadzają podatki w naszym mieście, a to bardzo ważne w czasie wyzwań demograficznych – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Dla potencjalnych najemców bardzo ważna jest też możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach mieszkania usytuowanego w budynku stanowiącym własność wspólnoty mieszkaniowej z udziałem Miasta – po co najmniej pięciu latach zamieszkiwania w nim. Dwa lata temu wprowadziliśmy także zapisy, które zwiększają szanse „singli” na „mieszkanie za remont”. Wcześniej osoby mieszkające samotnie mogły co prawda aplikować o te lokale, ale ich szanse na zdobycie własnego lokum, przy tak wielkim zainteresowaniu, były niewielkie. Większe szanse mają także osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Dodatkowo punktujemy osoby, które już mieszkają w Katowicach – podkreśla prezydent Marcin Krupa.

Jakie mieszkania do wyboru? Jak aplikować o najem lokalu?

– W tej edycji programu mamy do wyboru 26 mieszkań o powierzchni od niespełna 23 m2 do ponad 77 m2. Cena najmu za 1 m2 waha się od 3,75 zł do 7,11 zł i jest uzależniona m.in. od lokalizacji, a także standardu mieszkania – mówi Katarzyna Betka, zastępca naczelnika wydziału budynków i dróg.

Lokale znajdują się przede wszystkim w:

 • Śródmieściu (m.in. ul. Dworcowa, Francuska, Kościuszki, Mikołowska, Drzymały, Kilińskiego),
 • Ligocie-Panewnikach (m.in. ul. Bromboszcza, Bronisławy, Emerytalna, Koszalińska, Małachowskiego, Panewnicka, Piotrowicka, Zagrody),
 • Janowie-Nikiszowcu (m.in. ul. Oswobodzenia),
 • Zawodziu (m.in. ul. Reja),
 • Piotrowicach-Ochojcu (m.in. ul. Jankego, Małachowskiego)
 • oraz Załężu (m.in. ul. Gliwicka, Marcina).

Aby móc ubiegać się o mieszkanie za remont należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, nie można być właścicielem innego mieszkania. Po drugie – należy spełnić kryterium dochodowe. Przykładowo – dla gospodarstwa jednoosobowego to dochód mieszczący się w widełkach od 2007,66 zł do 5353,76 zł, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego dochód na jedną osobę musi mieścić się w przedziale od 1338,44 zł do 3479,94 zł. Trzecim warunkiem jest brak zaległości z tytułu najmu, bezumownego zajmowania lokalu lub roszczenia regresowego. – Jeżeli dana osoba spełnia wszystkie warunki formalne, i na jedno mieszkanie jest więcej chętnych, a tak z reguły jest, wtedy o pierwszeństwie w zawarciu umowy decydują punkty. Tworząc punktację pod uwagę bierzemy m.in.: aktualną powierzchnię mieszkalną w przeliczeniu na jedną osobę, liczbę osób zamieszkujących dany lokal, kwestię posiadania dzieci, orzeczenia o niepełnosprawności czy też kwestię bezdomności – podkreśla naczelnik Betka.

Oglądanie lokali możliwe jest po uzgodnieniu terminu z właściwym Oddziałem Eksploatacji Budynków (OEB) KZGM w Katowicach w dniach od 1.08.2022 r. do 17.08.2022 r. w godzinach pracy OEB (telefony do OEB podane są w tabeli – przy konkretnym lokalu). W przypadku zainteresowania wynajmem lokalu należy w terminie od 18.08.2022 roku do 31.08.2022 r. złożyć w Urzędzie Miasta Katowice (Rynek 1, I piętro, stanowisko 20, 21) wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. Szczegółowe informacje na temat mieszkań oddawanych w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę można uzyskać na stanowisku Wydziału Budynków i Dróg w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice na I piętrze przy Rynku 1 w Katowicach lub pod nr tel. 32/25-93-634 32/25-93-204, 32/25-93-949, 32/25-93-288, 32/25-93-194, 32/25-93-351. Lista lokali w ramach programu oraz dodatkowe informacje są także dostępne na stronie Urzędu Miasta Katowice.

Katowice zrealizowały już siedemnaście edycji „Mieszkania za remont”. Do tej pory w ten sposób ponad 500 lokali znalazło swoich najemców, a w ostatnich edycjach liczba osób aplikujących była kilkunastokrotnie wyższa niż dostępnych mieszkań. – Niestety z uwagi na decyzję służb wojewody program „Mieszkanie za remont”, a także licytacje stawki czynszów były w ostatnich miesiącach zawieszone. Rozstrzygnięcia tej sprawy szukaliśmy w sądzie, który przychylił się do stanowiska miasta Katowice i uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego – mówi Ewa Lipka, zastępca naczelnika wydziału komunikacji społecznej i dodaje, że służby wojewody od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 25.04.2022 roku złożyły skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 22.06.2022 roku, ale w obszarze nie wpływającym na możliwość ponownego ogłoszenia konkursu „Mieszkanie za remont”, jak również ogłoszenia kolejnego przetargu na licytację stawek czynszów za lokale mieszkalne stanowiące własność miasta, o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

Po wygranej w sądzie – Katowice ogłaszają już osiemnastą jego edycję Fot. M. Malina

Kryteria punktowe:

a) powierzchnia mieszkalna na 1 osobę w dotychczas zajmowanym lokalu:

 • poniżej 8 m² 8 pkt
 • od 8 m²  do 9,99 m² 6 pkt
 • od 10 m²  do 12 m² 4 pkt
 • powyżej 12 m² 2 pkt

W przypadku wnioskodawców zamieszkujących osobno, powierzchnię mieszkalną przypadającą na 1 osobę w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.

W przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych zamieszkujących samotnie:

 • poniżej 16 m² 8 pkt
 • od 16 m²  do 19,99 m² 6 pkt
 • od 20 m²  do 24 m² 4 pkt
 • powyżej 24 m² 2 pkt

Osoby bezdomne (status bezdomności potwierdzony przez MOPS): 10 pkt

b) liczba osób zamieszkujących w obecnie zajmowanym lokalu: za osobę 1 pkt

W przypadku wnioskodawców zamieszkujących osobno, liczbę osób w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.

c) w przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy lub członka jego rodziny: 4 pkt

d) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno, posiadający dzieci: 4 pkt

e) małżeństwa, partnerzy lub osoby samotne, posiadające dzieci: 3 pkt

f) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno: 2 pkt

g) okres zamieszkiwania wnioskodawcy lub członka jego rodziny na terenie miasta Katowice:

 • do 1 roku: 2 pkt
 • powyżej 1 roku: 5 pkt

Wzory umów, wniosek oraz wykaz mieszkań dostępnych w 18. edycji programu “Mieszkanie za remont” znaleźć można TUTAJ.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024