Czytasz: Wolontariat bez granic. Wybieramy anioła!

Wolontariat bez granic. Wybieramy anioła!

Wpłynęły już kandydatury do nagrody Bytomskiego oraz Międzynarodowego Anioła Wolontariatu.

W sobotę, 2 grudnia o 17.00 w Teatrze Rozbark, dowiemy się do kogo trafi statuetka.

Obecnie analizujemy zgłoszone wnioski, a jednocześnie jesteśmy na finiszu realizacji projektu Nie jesteś sam: solidarność jako sposób na europejskie wartości – festiwal wolontariatu w Bytomiu” w ramach programu „Europa dla obywateli”, który jest ważnym elementem tegorocznej edycji imprezy – mówi Magdalena Bosek, kierowniczka Biura Rozwoju Miasta i Współpracy Zagranicznej.

Przypomnijmy, że celem przedsięwzięcia realizowanego w programie unijnym Partnerstwo Miast współfinansowanym z programu Europa dla Obywateli, jest promocja wolontariatu, pokazanie bezinteresownych postaw ludzi, którzy na co dzień pracują w strukturach organizacji pozarządowych. Bezinteresowna praca na rzecz środowisk osób wykluczonych społecznie czy niepełnosprawnych jest najlepszym przykładem solidarności i niesienia pomocy.

W kontekście aktualnej sytuacji w całej Europie, rośnie potrzeba krzewienia takich wartości jak braterstwo, przyjaźń, tolerancja. Ważne jest dla nas zaangażowanie jak największej liczby mieszkańców miasta, głównie ze społeczności szkolnych, akademickich i senioralnych. Elementem przygotowań do festiwalu był też tegoroczny cykl spotkań europejskich, zakończony debatą o tolerancji – mówi Magdalena Bosek.

Już 4 grudnia o 17.00 w auli Państwowych Szkół Budownictwa – Zespołu Szkół odbędzie się debata, podczas której zostaną zaprezentowane działania stowarzyszenia miast partnerskich zajmujących się wolontariatem, a także materiał z warsztatów i wizyt studyjnych, które potrwają od 3 do 4 grudnia w Bytomiu.

Zastanowimy się nad tym czym jest wolontariat, ale poruszymy też szeroko tematykę aktywności społecznej, nieodpłatnej, realizowanej z głębi serca, a zatem pewniej formie służby innym w rożnych aspektach- mówi Magdalena Bosek.

Warto dodać, że w projekt zaangażowało się wiele podmiotów, instytucji oraz stowarzyszeń, również z miast partnerskich Bytomia, czyli Recklinghausen, Ormoz i Vsetina. Jak zaznaczą organizatorzy, Biuro Organizacji Pozarządowych i Biuro Rozwoju Miasta i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu, efektem projektu ma być nie tylko uhonorowanie aniołów wolontariatu, ale też integracja społeczności lokalnych z uczestnikami międzynarodowymi, wymiana dobrych praktyk oraz pozyskanie nowych członków stowarzyszeń.

Projekt Międzynarodowy Festiwal Wolontariatu w Bytomiu jest realizowany w ramach unijnego programu Europa dla Obywateli, Partnerstwo Miast.

Fotografia - Archiwum UM Bytom/Katarzyna Lis

Czytaj więcej