Czytasz: Rewolucyjny projekt! Śląskie zwalczy smog dzięki innowacyjnym technologiom?

Rewolucyjny projekt! Śląskie zwalczy smog dzięki innowacyjnym technologiom?

Chcą wspólnie walczyć ze smogiem. Województwo śląskie rozpoczyna współpracę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Silesia pod błękitnym niebem? Do tego doprowadzić mają działania w ramach porozumienia zawartego przez Województwo Śląskie oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W puli 100 mln złotych. Po 50 mln w projekt zainwestuje samorząd województwa i NCBR. Współpraca ma być wsparciem dla projektów jednostek naukowych oraz firm z sektora MŚP. Mają doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń zarówno gazowych jak i pyłowych. Czy wpłynie na poprawę jakości powietrza w regonie? 

- Jeden z pierwszych elemenetów rządowego projektu dla Śląska został wymyślony w samorządzie województwa śląskiego - podkreśla wicemarszałek Michał Gramatyka.

Województwo śląskie poligonem testowym innowacyjnych technologii?

- Województwo śląskie wykazało się odwagą do bycia poligonem testowym dla innowacyjnych technologii. Dla każdych innowacji w kraju mowimy tak. Na inicjatywę marszałka odpowiedzieliśmy pozytywnie - potwierdza prof. Aleksander Nawrat, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Konkursy na konkretne działania ogłszane będą przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

- Znajomość problematyki, a także umiejętność wyboru i wdrażania innowacji, którą posiadają władze województwa oraz Centrum, dają szansę na powstanie projektów, które bardzo precyzyjnie odpowiedzą na potrzebę czystego powietrza. Liczymy przy tym, że efekty programu znajdą zastosowanie również w innych miastach, bo przecież zanieczyszczenie powietrza nie jest dziś problemem wyłącznie Śląska - mówi prof. Aleksander Nawrat, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

smog nie zna podziałów politycznych

Uchwała antysmogowa, przyjęta przez Sejmik Województwa Śląskiego jednogłośnie, była pierwszym krokiem w kierunku czystego powietrza. Jak podkreśla marszałek Wojciech Saługa potrzebna jest realizacja kolejnych inicjatyw.

- Jako samorząd województwa robimy w tej mierze, co w naszej mocy, łącznie z wykorzystywaniem naszego potencjału rozwojowego oraz funduszy unijnych na realizację innowacyjnych projektów związanych z poprawą jakości powietrza. Tym bardziej cieszy nas współpraca z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Wielokrotnie powtarzałem, że smog nie zna ani granic, ani podziałów politycznych. Liczy się tylko efektywność w walce o zdrowie nas wszystkich – ocenia Wojciech Saługa.

Dofinansowanie będzie można uzyskać w ramach konkursów, z których pierwsze mają zostać ogłoszone w 2018 r. Całość przedsięwzięcia ma być natomiast realizowana do 2027 r., a jego poszczególne etapy zakładają dofinansowanie projektów, ich ewaluację oraz monitorowanie efektów realizacji pomysłów. Wsparcie w ramach programu będą mogły uzyskać projekty m.in. z dziedzin takich jak energetyka, inżynieria biomedyczna, informatyka, czy medycyna.

- Jest to porozumienie w ramach Programu dla Śląska. Jednym z elementów, które mają poprawić jakoś powietrza i środowiska w naszym województwie jest dobra współpraca rządu oraz samorządu i tym przedsięwzięciem jest właśnie podpisane dziś porozumienie. Jestem przekonany, że ta współpraca przysporzy tylko pozytywnych skutków dla województwa – zaznaczył wojewoda Wieczorek.

Czytaj więcej