Silesion.PL

serwis informacyjny

Województwa z ofertami aut używanych. 14 000 zł różnicy pomiędzy najtańszym a najdroższym

Województwa z najtańszymi ofertami aut używanych. Aż 14 000 zł różnicy pomiędzy najtańszym a najdroższym

Główny Urząd Statystyczny podał pod koniec czerwca br., że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce w I kwartale 2023 r. wyniosło 7 124,26 zł. W województwach i regionach wynagrodzenie jest dość zróżnicowane, np. w aglomeracji warszawskiej było najwyższe i wyniosło 9 135,83 zł, czyli więcej o 2 688,36 zł niż w regionie podkarpackim, gdzie zanotowano najniższą jego wartość. Eksperci AAA AUTO porównali dane GUS z medianami cen w poszczególnych województwach i okazało się, że najtaniej samochody używane można kupić w kujawsko-pomorskiem.

Według miesięcznego raportu Barometr AAA AUTO w czerwcu 2023r. mediana ceny aut na wtórnym rynku w Polsce wynosiła 29 999 złotych i była niższa o 1 501 złotych niż w lutym br. Raport Barometr AAA AUTO oparty jest na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych.

Wysokość mediany ceny aut używanych oferowanych na sprzedaż w danym województwie jest odzwierciedleniem przeciętnego w nim wynagrodzenia brutto. Im ono jest niższe, tym tańsze są samochody na lokalnym wtórnym rynku. Fenomenem jest województwo podkarpackie, w którym według Głównego Urzędu Statystycznego było najniższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie, ale mediana ceny aut używanych plasuje się już wśród województw, gdzie mediana cen jest średnia i wyższa. Prawdopodobnie wpływ na taką sytuację mają obywatele Ukrainy, którzy dość licznie za nowe miejsce zamieszkania wybrali Podkarpacie i kupują w tym regionie używane samochody“ – powiedziała Karolina Topolova, dyrektor generalna i prezes zarządu AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO.

Biorąc pod uwagę mediany cen aut używanych w poszczególnych województwach, najtańszym jest kujawsko-pomorskie, w którym – według danych AAA AUTO – mediana ceny wynosiła w czerwcu br. 23 900 zł. Na przeciwległym biegunie znajduje się województwo mazowieckie, w którym mediana ceny była wyższa o 14 100 zł i wynosiła 38 000 zł. Do województw, oprócz kujawsko-pomorskiego, w których są najniższe mediany cen aut używanych, zaliczają się jeszcze: warmińsko-mazurskie (24 900 zł), zachodniopomorskie (25 500 zł), dolnośląskie (25 999 zł) i lubelskie (26 000 zł).

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *