Czytasz: Woj. górnośląskie zamiast śląskiego i opolskiego? Kolejny głos w sprawie zmiany nazwy województwa

Woj. górnośląskie zamiast śląskiego i opolskiego? Kolejny głos w sprawie zmiany nazwy województwa

Przedstawiciele Śląskiej Partii Regionalnej odnieśli się do propozycji zmiany nazwy województwa śląskiego.

Przypomnijmy, kilka dni temu zrobiło się głośno o propozycji zmiany nazwy województwa śląskiego. 10 stowarzyszeń zrzeszających Małopolan, w tym, górali żywieckich, krakowiaków zachodnich, Zagłębiaków i mieszkańców Częstochowy popiera inicjatywę zmiany nazwy naszego województwa ze śląskiego, na śląsko-małopolskie.

- Spora część województwa śląskiego, to historycznie małopolska. Ta inicjatywa ma to odzwierciedlić. Mówienie, że województwo śląskie jest Śląskiem to przekłamanie. Upominamy się o prawdę historyczną - tłumaczy Jarosław Zięba z Niezależnych BB.

Członkowie Stowarzyszenia Beskidzki Dom uważają, że województwo śląsko-małopolskie byłoby sprawiedliwą nazwą. To uwzględnienie faktu, że około połowę obecnego województwa śląskiego stanowią ziemie regionu jakim jest Małopolska.

Gotowa petycja została złożona w środę. Skierowana jest do władz samorządowych, wojewody i prezydenta. Trafi zarówno do władz woj. śląskiego, jak i małopolskiego. 

- Połowa Bielska-Białej to część Śląska Cieszyńskiego, druga połowa to część Małopolski. Tak to ukształtowała historia. Nie chodzi o tworzenie województw zgodnych z regionami historycznymi - mówi Andrzej Nycz i podaje przykład naszych południowych sąsiadów. - Skrawek Moraw to tylko część kraju śląsko-morawskiego. Mimo to Czesi nie mają z tym problemu. W naszym województwie mamy podział „pół na pół”. Tymczasem przeciwnicy naszej propozycji rozdzierają szaty broniąc teoretycznego Śląska - dodaje.

Nie woj. śląskie, nie śląsko-małopolskie, a górnośląskie?

Do złożonej w środę petycji ustosunkowali się przedstawiciele Śląskiej Partii Regionalnej i stowarzyszenie Ruch Autonomii Śląska.

Śląska Partia Regionalna w swoim oświadczeniu tłumaczy, że inicjatywę zmiany nazwy województwa śląskiego na śląsko-małopolskie postrzega jako zachętę do dyskusji o sprawach wykraczających swym znaczeniem poza kwestie podziału administracyjnego. 

Przedstawiciele partii zauważają także, że w wyniku reformy administracyjnej z 1999 roku Górny Śląsk został podzielony między dwa województwa, a jego wschodnią część złączono w jednym administracyjnym tworze z ziemiami małopolskimi. 

- Doświadczenia dwudziestu lat obowiązywania obecnego podziału państwa stanowić powinny podstawę do wniosków, które nie ograniczą się do zmiany nazwy województwa. Zamiast dostosowywać tę ostatnią do obecnego kształtu jednostki administracyjnej, postąpić należy odwrotnie, scalając podzielone dziś ziemie górnośląskie, a mieszkańców pogranicza śląskomałopolskiego pytając o wolę pozostawania w granicach województwa górnośląskiego. Rozwiązanie takie pozwoli z jednej strony zapobiec rozmywaniu śląskości, z drugiej uniknąć
poczucia arbitralnego włączania do śląskiej wspólnoty mieszkańców obszarów o odmiennym historycznie ukształtowanym kulturowym obliczu - wyjaśnia Marek Nowara, Przewodniczący Zarządu.

W podobnym tonie wypowiada się Jerzy Gorzelik, przewodniczący stowarzyszenia Ruch Autonomii Śląska.

- Jednym z głoszonych przez nas od lat postulatów jest utworzenie jednego województwa górnośląskiego, którego tereny obejmą obszary Górnego Śląska znajdujące się dzisiaj w województwach opolskim i śląskim. Uważamy, że takie rozwiązanie pozwoli zachować naszą wspólną pamięć historyczną, a nade wszystko umożliwi, w oparciu o wspólną tożsamość, budowę dynamicznego, nowoczesnego, europejskiego regionu. - przekonuje w swoim oświadczeniu RAŚ.

Ruch Autonomii Śląska zauważa również, że optymalny podział kraju na regiony wymaga podejścia kompleksowego, a zmiana nazwy woj. śląskiego na śląsko-małopolskie "dowartościowałaby część mieszkańców", ale nie rozwiązałaby istniejącego problemu.

- Uważamy, że kierunek zmian reformy administracyjnej, powinien zostać wyznaczony tak, aby tereny powiatów
zawierciańskiego, częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego oraz miasto Częstochowa utworzyły odrębne
województwo lub zostały włączone do województw sąsiednich, a na pozostałych, nieśląskich obszarach woj. śląskiego zostały przeprowadzone konsultacje, w których mieszkańcy sami określą czy chcą pozostać w województwie śląskim. Proces reformy wymaga konsensusu społecznego, dlatego jesteśmy zdania, iż od początku powinien zostać rozpisany na co najmniej kilka lat, tak aby możliwa była minimalizacja jego kosztów. - dodaje Gorzelik.