Czytasz: Możesz się spotkać z prezydentem Andrzejem Dudą

Możesz się spotkać z prezydentem Andrzejem Dudą

Starosta Wodzisławia zaprasza na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą.

"W poniedziałek, 9 października, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda na zaproszenie starosty Ireneusza Serwotki odwiedzi nasz powiat. Serdecznie zapraszamy mieszkańców na spotkanie z głową państwa, które odbędzie się na wodzisławskim Rynku ok. godz. 17:00" informuje Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim.

Prezydent Andrzej Duda w poniedziałkowe popołudnie złoży wieniec pod pomnikiem Powstańców Śląskich oraz wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą mieszkańców ziemi wodzisławskiej, którzy zginęli  w walce o wolność i niepodległość, a także w obozach koncentracyjnych.

W programie wizyty głowy państwa przewidziane jest też bezpośrednie spotkanie Prezydenta RP z mieszkańcami powiatu na Rynku o godz. 17.00.  Mieszkańcy są na to spotkanie zaproszeni.

Wejścia na Rynek będą znajdować się od strony ul. ks. Konstancji oraz ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ze względów bezpieczeństwa organizatorzy proszą o niewnoszenie na spotkanie materiałów niebezpiecznych, jak broń (biała oraz palna), materiałów łatwopalnych, wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych (petardy, fajerwerki),  środków odurzających lub substancji psychotropowych. Nie wolno także wnosić gazu łzawiącego, opakowań szklanych, noży, pilników, kijów basebolowych, ostro zakończonych parasoli oraz innych przedmiotów mogących powodować zagrożenie dla życia uczestników spotkania.

Wodzisławskie starostwo informuje, że do udziału w spotkaniu nie będą dopuszczane osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

Przez cały czas trwania wizyty Andrzeja Dudy w Wodzisławiu Śląskim Rynek i okolice będą patrolowane przez policję i funkcjonariuszy służb porządkowych, którzy uprawnieni są m.in. do przeprowadzenia kontroli uczestników – w tym z wykorzystaniem środków technicznych – poprzez kontrolę dokumentów oraz przeglądanie zawartości odzieży i bagażu danej osoby oraz innych posiadanych przez nią przedmiotów.

Organizatorzy spotkania z Prezydentem RP apelują, aby zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, unikać zachowań, które mogą powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego i innych uczestników spotkania, a także stosować się do poleceń służb porządkowych.

Czytaj więcej