Czytasz: Witold Bańka szefem Światowej Agencji Antydopingowej?

Witold Bańka szefem Światowej Agencji Antydopingowej?

Polski minister w Światowej Agencji Antydopingowej jest przedstawicielem Europy. W tym roku może zostać szefem tej instytucji.

Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) to najważniejsza organizacja zajmująca się zwalczaniem dopingu w sporcie. Powstała w 1999 r. ze wspólnej inicjatywy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i władz publicznych całego świata, które podpisały w tej sprawie deklarację. Zadaniem WADA jest wyznaczanie standardów walki z dopingiem oraz ich monitorowanie. W listopadzie w Katowicach odbędzie się  Światowa Konferencja Antydopingowa. W czasie tego wydarzenia zarząd WADA potwierdzi, kto przejmie stery w organizacji od 1 stycznia 2020 r. Jednak sam wybór znany będzie już w maju.

Wybór oficjalnego kandydata na szefa WADA na latach 2020-2022 nastąpi w maju w Montrealu. Rządy wszystkich kontynentów wskażą jedną osobę. Spore szanse na to stanowisko ma Witold Bańka, który jest już oficjalnym kandydatem Europy. Pomimo sportowej kariery polskiego ministra, szefem byłby z nadania politycznego. Przewodnictwo w Światowej Agencji Antydopingowej sprawują rotacyjnie rządy oraz ruch sportowy. Ustępujący szef sir Craig Reedie, reprezentuje ruch sportowy. Stąd kolejna osoba kierująca tą organizacją wywodzić się będzie ze struktur rządowych.

Czytaj więcej