Czytasz: Międzynarodowy sukces ministra z Tychów

Międzynarodowy sukces ministra z Tychów

Polski minister sportu przedstawicielem Europy w Światowej Agencji Antydopingowej

Witold Bańka, polski lekkoatleta, sprinter, obecnie minister sportu i turystyki w rządzie Beaty Szydło, został przedstawicielem Europy w Komitecie Wykonawczym Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) - poinformowało Ministerstwo Sportu na swojej stronie internetowej.

Kim jest Witold Bańka?

Kandydatura pochodzącego z Tychów Witolda Bańki, absolwenta politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,  została jednogłośnie poparta przez wszystkie państwa reprezentowane w Komitecie RE ds. WADA (CAHAMA). Jeszcze nigdy żaden Polak nie został wybrany do światowych struktur antydopingowych na stanowisko o takim znaczeniu.

W 2016 r. kierowany przez ministra Witolda Bańkę resort przygotował innowacyjny projekt ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie. Przewiduje on m.in. utworzenie nowoczesnej i wszechstronnie wyposażonej w kompetencje Polskiej Agencji Antydopingowej. Projekt został przyjęty przez rząd 20 grudnia 2016 r.

Minister Witold Bańka w pracach Komitetu będzie reprezentował państwa Rady Europy. Formalnie powołanie ministra Bańki na członka Komitetu Wykonawczego WADA nastąpi 18 maja w czasie posiedzenia Zarządu tej organizacji. Minister Witold Bańka dopełni kadencję poprzedniego członka Komitetu, byłej norweskiej minister ds. sportu, pani Thorhild Widvey, z możliwością reelekcji na lata 2018-2019.

Światowa Agencja Antydopingowa

Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) to najważniejsza organizacja zajmująca się zwalczaniem dopingu w sporcie. Powstała w 1999 r. ze wspólnej inicjatywy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i władz publicznych całego świata, które podpisały w tej sprawie deklarację. Zadaniem WADA jest wyznaczanie standardów walki z dopingiem oraz ich monitorowanie. Flagowym projektem Agencji jest Światowy Kodeks Antydopingowy i dokumenty niższego rzędu – międzynarodowe standardy, które wspólnie służą harmonizacji działań w zakresie walki z dopingiem.

Komitet Wykonawczy WADA to obok Zarządu jeden z organów statutowych tej organizacji, którego skład osobowy opiera się na zasadzie równej reprezentacji ruchu sportowego oraz władz publicznych. Oznacza to, że w 12-osobowym Komitecie zasiada po sześciu przedstawicieli środowisk sportowych oraz rządów, których wskazują poszczególne organizacje kontynentalne. Miejsce w Komitecie Wykonawczym przysługuje też Przewodniczącemu i Zastępcy Przewodniczącego WADA. Rządy państw europejskich reprezentuje w nim kandydat wskazany przez Radę Europy.

Czytaj więcej