Czytasz: Więcej koncertów dla publiczności w Akademii Muzycznej

Więcej koncertów dla publiczności w Akademii Muzycznej

W czwartek katowicka Akademia Muzyczna inauguruje swój 88. rok działalności.

Jeszcze więcej koncertów otwartych dla publiczności planuje w nowym roku akademickim Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Wśród nowości jest cykl koncertów organowych w wyremontowanej przed rokiem zabytkowej auli z unikatowymi polichromiami.

W czwartek katowicka Akademia Muzyczna inauguruje swój 88. rok działalności. Uroczyste rozpoczęcie odbędzie się po południu. Zaplanowano m.in. wykład prof. Jana Miodka i koncert Akademickiej Orkiestry Symfonicznej.

Pytany o plany na najbliższe miesiące rektor prof. Władysław Szymański wskazał na wiele "interesujących zamierzeń artystycznych".

- Przygotowujemy kolejny Międzynarodowy Festiwal Akademickich Orkiestr Symfonicznych, który będzie w kwietniu. Mamy też zaplanowanych wiele koncertów naszej orkiestry symfonicznej, także poza tym festiwalem, jak i koncerty Akademickiej Orkiestry Dętej, Akademickiej Orkiestry Barokowej oraz nowości. Po pierwsze uruchamiamy ponownie stary cykl koncertów Akademickiego Chóru Mieszanego. Druga rzecz jest zupełnie nowa – to organowe czwartki na nowych organach w auli Szabelskiego. Oprócz tego kontynuujemy wszystkie cykle koncertowe z poprzednich lat m.in. Środy Pianistyczne czy cykl skrzypcowy Violinarium – powiedział rektor.

Koncerty akademickie w większości są otwarte dla publiczności, wystarczy zarezerwować bezpłatne wejściówki.

Wspomniana aula im. Bolesława Szabelskiego, gdzie odbywać się będą cykliczne koncerty organowe, to zabytkowa sala z unikatowymi polichromiami z początku XX w. Wnętrze odzyskało swój blask wiosną ub. r. Klimat sali nadaje m.in. niezwykle barwne i pełne ornamentów sklepienie, które opiera się na sieci żeber, niemal "wpadających" w paszcze rzeźb smoków. Kolorowe są też witraże m.in. z wizerunkami polskich kompozytorów.

Ponadto rektor zapowiedział rozpoczęcie cyklu ogólnoakademickich wykładów humanistycznych dla całej społeczności uczelnianej, podejmujących m.in. zagadnienia socjologiczne, filozoficzne czy literaturoznawcze. Wspomniał także o rozszerzeniu wsparcia psychologicznego dla studentów, by pomóc im m.in. w odnalezieniu się na rynku pracy. "Niezależnie od tego wszystkiego przygotowujemy się także do 90-lecia uczelni, które będziemy świętować za dwa lata" – powiedział prof. Szymański.

Dodał, że obecnie nie są planowane żadne większe inwestycje, ponieważ uczelnia znajduje się "w bardzo dobrej sytuacji".

- Mamy odremontowane budynki wyposażone w znakomite instrumenty, aczkolwiek na bieżąco uzupełniamy naszą bazę instrumentów - podkreślił.

Podsumowując swój pierwszy rok na stanowisku rektora prof. Szymański ocenił go jako bardzo dobry dla uczelni.

- Bezpośrednim miernikiem tego jest duża ilość nagród naszych studentów; w ub. roku akademickim nasi studenci otrzymali blisko 100 nagród w konkursach krajowych i międzynarodowych, aczkolwiek nie jesteśmy zadowoleni do końca i chcielibyśmy, by było jeszcze lepiej – zaznaczył.

Katowicka akademia kształci obecnie ok. 800 studentów (w tym studentów z zagranicy m.in. z Chin) na dwóch wydziałach: Wokalno-Instrumentalnym oraz Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu.

W programie czwartkowej inauguracji znalazł się m.in. wykład prof. Jana Miodka pt. "Polszczyzna lat 1918-2018" oraz koncert Akademickiej Orkiestry Symfonicznej im. K. Szymanowskiego pod dyrekcją Szymona Bywalca.

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach istnieje od 1929 r. Obecnie uczelnia prowadzi swą działalność w kilku budynkach, w tym w otwartym przed kilku laty nowym obiekcie, m.in. z wielofunkcyjną salą koncertową o zmiennej aranżacji i akustyce, biblioteką z czytelnią i podziemnym garażem. Niedawno wyremontowano także budynek z salami dydaktycznymi, a wiosną ub. r. oddano do użytku zmodernizowaną, zabytkową Aulę im. Bolesława Szabelskiego z unikatowymi polichromiami. (PAP)

autor: Agnieszka Kliks-Pudlik

edytor: Agata Zbieg

Czytaj więcej