Czytasz: Weź udział w rewolucji! Internetowej rewolucji

Weź udział w rewolucji! Internetowej rewolucji

Europejski Kongres MŚP oferuje warsztaty dla przedsiębiorczych. Część poprowadzą specjaliści z Google.

Tegoroczny Kongres podzielony jest na 10 ścieżek tematycznych, a każda z nich dzieli się na sesje panelowe i warsztaty. Uczestnicy będą mogli zarówno poznać zdanie ekspertów w wybranych zagadnieniach, zabrać głos w dyskusji, jak i pozyskać praktyczną wiedzę, również samodzielnie pracując nad wybranymi zagadnieniami. 

W ramach Kongresu będzie także okazja wziąć udział w rewolucji. To cykl prezentacji ekpertów i spotkań z doradcami Internetowych Rewolucji Google. Konsultacje to pierwszy krok do uzyskania bezpłatnego, trzymiesięcznego wsparcia profesjonalnego doradcy. Może on pomóc w przeanalizowaniu potrzeb przedsiębiorstwa i jego dotychczasowych działań w internecie, zdefiniowania indywidualnego planu działania w sieci i znalezienia odpowiedzi na pytania dotyczące promocji, dotarcia do klientów i zwiększania efektywności w działaniach firmy.


Udział w Kongresie jest bezpłatny, wymaga jedynie rejestracji poprzez www.ekmsp.eu


– Podczas Kongresu łączymy: naukę, samorząd i biznes, wierząc, że ścisła współpraca między tymi środowiskami pozwoli na stworzenie nowej jakości rynku w zakresie prawa, zarządzania i edukacji zawodowej, co z kolei przełoży się na wzmocnienie podstaw polskiej gospodarki – mówi Tadeusz Donocik.

Przedsiębiorcy biorący udział w EKMŚP dowiedzą są m.in. jak napisać dobry wniosek i realizować projekty dofinansowane z Unii Europejskiej oraz źródeł pozaunijnych, wdrożyć nowe skuteczne modele biznesowe czy jak zbudować solidny zespół pracowników oraz skutecznie go zmotywować. 

Grafika przedstawiająca sylwetki uczestników kongresu MŚP
Kogo spotkasz na Europejskim Kongresie MŚP?

Szeroko omawiany będzie także rynek pracy, szczególnie w kontekście nauki i edukacji. Od pracy 4.0 i Silver Economy, przez kształcenie dualne, aż po finansowanie szkoleń i doradztwa dla firm. W tym bloku tematycznym duży nacisk położono na współpracę biznesu i nauki, która pozwoli na spełnianie coraz to nowszych, bardziej wymagających oczekiwań rynku pracy. Uczestnicy zastanowią się również nad rolą Powiatowych Urzędów Pracy i spróbują odpowiedzieć na pytanie czy to niepotrzebny twór administracyjny, czy też nadążający za potrzebami przedsiębiorców sprawny administrator rynku pracy?

Na tych, którzy szukają skutecznych narzędzi wsparcia sprzedaży oraz wiedzy dotyczących nowych technologii, podczas Kongresu czeka rozbudowana ścieżka marketingowa. W jej ramach uczyć będzie się można m.in. od takich potentatów jak Facebook czy Google, wziąć udział w Akademii Marketingu i Sprzedaży, porozmawiać o nowych technologiach w służbie biznesu oraz najlepszych praktykach z zakresu budowania wizerunku firmy. Dzięki warsztatom w Strefie prezentacji uczestnicy będą mogli się zmierzyć również z kwestią występowania w mediach, radzenia sobie ze stresem czy asertywnością.

Czytaj więcej