Czytasz: Wasza Strefa: Weź byka za rogi!

Wasza Strefa: Weź byka za rogi!

Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny, który odbył się już po raz piąty w naszej szkole - pisze Jolanta Kubik-Migoń.

„Weź byka za rogi” to Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny, który odbył się już po raz piąty w naszej szkole. Jest to niecodzienne dyktando, bowiem dedykowane gimnazjalistom-dyslektykom. Uczniowie startujący w kompetycji musieli zmierzyć się z dyktandem i testem gramatycznym. Nagrody dla najlepszych zostały wręczone 14 grudnia i tak: I miejsce zajęła Zuzanna Dobrowolska z Gimnazjum nr 1, II - Magdalena Myśliwiec z Gimnazjum nr 7, a III ex aequo Julia Matczak z Gimnazjum nr 8 i Alicja Banaś z Gimnazjum nr 1. Ponadto przyznano wyróżnienia: Katarzynie Zasoń z Gimnazjum nr 8 i Natalii Błażejewskiej z Gimnazjum nr 17.


Dyslektykami byli m.in. Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, John F. Kennedy, Henry Ford. Trudności w pisaniu i czytaniu u dzieci i dorosłych to problem, który w świadomości społecznej zaistniał kilkanaście lat temu. Jednak warto pamiętać, że badania prowadzono już pod koniec XIX wieku, a termin dysleksja pojawił się po raz pierwszy w 1887 roku.


W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gliwicach niemal od 20 lat prowadzone są różne formy pomocy dla uczniów ze zdiagnozowaną dysleksją. Począwszy od najbardziej popularnych jak zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zeszyt pracy własnej, poprzez konkursy ortograficzne, plastyczne. Co najmniej raz w roku z rodzicami uczniów spotyka się specjalista z poradni psychologiczno-pedagogicznej. A przez cały rok nad ich edukacją czuwa kadra pedagogiczna i pedagog szkolny.


- Dyslektycy to dzieci wyjątkowe, wymagające większego nakładu pracy pedagogicznej, innych metod pracy. Staramy się im tutaj zapewniać jak najlepsze możliwości do rozwoju i zdobywania wiedzy. Konkurs ortograficzny jest jedną z form aktywizacji dyslektyków. Niezwykle ważne są także warsztaty i spotkania prowadzone od 19 lat we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną - wyjaśnia Aneta Kroll.

 

Czytaj więcej