Czytasz: Ważna funkcja naukowca z Politechniki Śląskiej w Komisji Europejskiej

Ważna funkcja naukowca z Politechniki Śląskiej w Komisji Europejskiej

Będzie ekspertem programu ERA Chairs.

Dr hab. inż. Jerzy Respondek, pracownik Politechniki Śląskiej, został powołany przez Komisję Europejską jako ekspert programu ERA Chairs organizowanego w ramach Horyzontu 2020.

Fot. Politechnika Śląska

Co to za program? Program  ERA Chairs ma na celu pełne finansowe wsparcie europejskich uniwersytetów oraz instytucji badawczych w zatrudnieniu wybitnych naukowców.

Drugim celem programu jest wdrożenie zmian strukturalnych, które pomogą poprawiać jakość badań naukowych danej jednostki. Ma to związek z wyborem najlepszych propozycji grantowych w ramach dwuetapowej procedury.

Po zdalnej ocenie indywidualnej następuje etap tygodniowych obrad w siedzibie unijnej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (ang. Research Executive Agency) w Brukseli. W skład zespołu oceniającego wchodzą nie tylko wybitni przedstawiciele wszystkich dziedzin nauki, ale także reprezentanci biznesu oraz dziennikarze specjalizujący się w popularyzacji badań. Komisja Europejska rekrutuje ekspertów nie tylko z krajów UE, ale także z państw kandydujących.

 Dr hab. inż. Jerzy Respondek stopień doktora habilitowanego uzyskał w jednostce zwyczajowo uznawanej za siedzibę Komitetu Informatyki PAN, tj. na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej. Wykładał w licznych zachodnich uczelniach, w tym w Pizie, Norymberdze oraz w macierzystym departamencie Alana Turinga na uniwersytecie w Manchester.
 
Na co dzień dr hab. inż. Jerzy Respondek jest pracownikiem naukowym Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.

Czytaj więcej