Czytasz: W zeszłym roku wygrało MCK. A w tym?
Najlepsza przestrzeń w województwie. Dowiedz się gdzie.

Do końca maja można zgłaszać najlepsze i najbardziej fascynujące miejsca w Śląskiem. Wraz z urzędem marszałkowskim przedsięwzięcie współorganizują katowickie oddziały Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Mający już kilkunastoletnią tradycję konkurs ma promować rozwój i zmiany w przestrzeni, która nas otacza, przeciwdziałać degradacji otoczenia, wreszcie, poprawiać wizerunek województwa.

Grand Prix 2016 dla MCK

Do zeszłorocznej, 17. edycji śląskiego konkursu zgłoszono 43 inwestycje z 30 gmin.
Grand Prix otrzymało Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach wraz z zagospodarowaniem terenu, które dopełnia utworzoną na terenach byłej Kopalni Węgla Kamiennego Katowice „oś kultury".

Centrum mieści się między katowickim Spodkiem a nowymi obiektami kulturalnymi – siedzibami Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz Muzeum Śląskiego.

Nagrodę internautów otrzymał z kolei Park Cegielnia, zwany też Żorskim Central Parkiem. To położone w centrum Żor chętnie odwiedzane miejsce, w którym znajdują się w nim m.in. plac zabaw, park linowy, miasteczko ruchu drogowego, skatepark, siłownia na wolnym powietrzu i tor rolkowy z wypożyczalnią sprzętu. W plebiscycie łącznie oddano prawie 9 tys. głosów.

Zgłoszenia do 31 maja

Propozycje mogą zgłaszać m.in. projektanci, inwestorzy, prezydenci miast, burmistrzowie lub wójtowie oraz stowarzyszenia. Termin zgłoszeń upływa 31 maja.

Szczegółowe warunki dostępne są na stronie npp.slaskie.pl

W konkursie oceniane są inwestycje zrealizowane na terenie woj. śląskiego w poprzednim roku. Mogą to być przestrzenie publiczne lub obiekty użyteczności publicznej (także te zrewitalizowane), takie jak np. rynki, place, ulice, tereny zielone, sportowe, rekreacyjne, obiekty zabytkowe czy poprzemysłowe.

Jury, które tworzą marszałek woj. śląskiego oraz członkowie wojewódzkiej komisji urbanistyczno-architektonicznej, spośród realizacji spełniających warunki formalne nominuje, jego zdaniem, najlepsze, a następnie spośród nim wybierze laureatów. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 60 tys. zł. Ogłoszenie wyników odbędzie się w październiku.

Oceny dokonają także internauci w towarzyszącym konkursowi internetowym plebiscycie. Głosowanie to potrwa cały sierpień. Realizacji, która otrzyma największą liczbę głosów, zostanie przyznana specjalna nagroda internautów. Nominowane i wyróżnione realizacje zostaną ponadto zgłoszone do ogólnopolskiego konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Czytaj więcej