Czytasz: W woj. śląskim najwięcej alarmów bombowych!

W woj. śląskim najwięcej alarmów bombowych!

CBŚP: w tym roku 183 fałszywe alarmy bombowe. Rok wcześniej - 275.

183 fałszywe alarmy o podłożeniu ładunków wybuchowych odnotowano od początku roku; w analogicznym okresie 2016 r. było 275 takich przypadków - wynika z danych Centralnego Biura Śledczego Policji. Zdaniem MSWiA to wynik obowiązujących od lipca 2016 r. przepisów tzw. ustawy antyterrorystycznej.

Zatrzymano 81 sprawców

Według danych CBŚP, przywołanych przez resort, w tym roku zatrzymano 81 sprawców fałszywych alarmów.

Zgodnie z kodeksem karnym fałszywe alarmy bombowe są traktowane jako poważne przestępstwo. Grozi za to od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Sąd może też nałożyć na sprawcę nakaz pokrycia kosztów akcji - ewakuacji, sprawdzenia pirotechnicznego, a także strat firm.

Śląsk prowadzi w statystykach

Najwięcej fałszywych alarmów odnotowano na Mazowszu i Śląsku. W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku (w porównaniu do analogicznego okresu z 2016 r.) spadła - z 266 do 144 - liczba budynków, które zostały ewakuowane w wyniku fałszywych alarmów.

Według resortu spraw wewnętrznych i administracji najnowsze dane CBŚP potwierdzają, że obowiązujące od lipca 2016 r. przepisy tzw. ustawy antyterrorystycznej pozwoliły na "istotne" ograniczenie liczby fałszywych powiadomień o podłożeniu ładunków wybuchowych.

- Ustawa o działaniach antyterrorystycznych ograniczyła anonimowość potencjalnych sprawców fałszywych powiadomień, dzięki wprowadzeniu obowiązkowej rejestracji kart telefonicznych typu pre-paid - poinformował we wtorek PAP resort.

MSWiA poinformowało też, że na podstawie ustawy antyterrorystycznej wydalono z Polski obywateli innych krajów podejrzewanych o związki z organizacjami terrorystycznymi. Resort nie podał dokładnych danych dotyczących tych osób i organizacji.

Przepisy ustawy o działaniach antyterrorystycznych obligują do podania danych osobowych przy kupowaniu kart przedpłaconych telefonii komórkowej. Dostawcy usług są zobowiązani weryfikować tożsamość kupujących.

Abonenci muszą podać imię, nazwisko i PESEL albo serię i numer dokumentu tożsamości, a cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej - numer paszportu lub karty pobytu. W przypadku zakupu kart przez firmy, muszą one podać swoją nazwę i jeden z numerów - REGON, NIP, KRS, albo numer ewidencji działalności gospodarczej.

Dostawca nie ma prawa rozpocząć świadczenia usług zanim nie potwierdzi tożsamości osób, lub zgodności danych firmy w odpowiednim rejestrze.

Ustawa antyterrorystyczna

Tzw. ustawa antyterrorystyczna weszła w życie przed zorganizowanymi w Polsce szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży. Według rządu ma ona podnieść efektywność polskiego systemu antyterrorystycznego, zwiększyć bezpieczeństwo obywateli i polepszyć koordynację działań służb.

Zgodnie z ustawą głównym koordynatorem polityki antyterrorystycznej i osobą odpowiedzialną za zapobieganie zdarzeniom o charakterze terrorystycznym jest szef ABW. Minister SWiA odpowiada za przygotowanie do takich zdarzeń, reagowanie w przypadku ich wystąpienia oraz odtwarzanie zasobów przeznaczonych do reagowania na nie. Ustawa określa zasady m.in. wprowadzania stopni alarmu terrorystycznego; przy trzecim i najwyższym, czwartym, szef MSWiA może zakazać zgromadzeń publicznych lub imprez masowych - sam albo na wniosek szefa ABW lub Komendanta Głównego Policji.

Nowe przepisy były krytykowane przez część organizacji pozarządowych. Według Amnesty International regulacje przyznają ABW szerokie uprawnienia w obszarze działań operacyjnych i wzmacniają kompetencje w zakresie inwigilacji. Ustawa nie wprowadza przy tym niezależnych mechanizmów kontrolnych, które pozwalałyby na zapobieganie ewentualnym nadużyciom władzy i pociąganie do odpowiedzialności ich sprawców - wskazuje AI. (PAP)

 

Czytaj więcej