Czytasz: W Sosnowcu powstało mieszkanie treningowe. Na czym to polega?

W Sosnowcu powstało mieszkanie treningowe. Na czym to polega?

Tzw. mieszkanie treningowe posłuży osobom niepełnosprawnym intelektualnie.

Wszystko w ramach projektu ramach projektu integracji osób niepełnosprawnych intelektualnie "Tacy sami, bez ściany między nami", który realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

W 2019 i 2020 roku, w ramach projektu planuje się objąć wsparciem około 60 osób. Jednorazowo w mieszkaniu w trybie całodobowym przebywać będzie 6 osób, przez okres od 3 do 6 miesięcy. Dodatkowo będzie prowadzona świetlica i zajęcia terapeutyczne w systemie dziennym dla kolejnych 6 osób.

Prawie 100 metrowe mieszkanie zlokalizowane jest na parterze kamienicy w centrum miasta. Pomieszczenia przystosowano dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Przed wejściem do domu powstał specjalny podjazd, w planach jest także zagospodarowanie ogródka. Nad całością prac remontowo-budowlanych czuwał Miejski Zakład Zasobów Lokalowych. 

– Jestem dumna i jednocześnie wzruszona, że udało nam się stworzyć to szczególne miejsce. Ważne żeby osoby niepełnosprawne miały szansę na dobre życie i dobry dom. To mieszkanie, to w pewien sposób start w dorosłość. Tu nabierą praktycznych umiejętności. Wiemy jak ważne i potrzebne są rozwiązania systemowe. Tym bardziej cieszymy się, że zaczynamy je wcielać w życie w naszym mieście - dodała Anna Jedynak, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Funduszy Zewnętrznych oraz Polityki Społecznej i Komunalnej. 

Obecnie w placówkach kształcenia jak i opiekuńczych przebywa 500 osób z różną niepełnosprawnością intelektualną z terenu Sosnowca. Około 20 opuszcza te placówki każdego roku bez możliwości dalszego wsparcia. Dlatego projektem objęto wyłącznie te osoby, które pozbawione są innej pomocy.

– Chodzi przede wszystkim o aktywizację osób niepełnosprawnych intelektualnie  w stopniu głębszym, wymagających szczególnej troski w codziennym życiu. Jesteśmy dumni, że możemy być pionierami w aktywizacji osób niepełnosprawnych. To pierwsze tego typu mieszkanie w regionie, a Sosnowiec nie powiedział jeszcze ostatniego słowa – mówi Mateusz Bochenek Przewodniczący Rady Miejskiej. 

Ten pilotażowy projekt zakłada także zajęcia z psychologiem, trenerem rozwoju osobistego, oligofrenapeutą oraz konsultacje lekarskie. Przez cały czas trwania projektu w mieszkaniu przebywać będą także opiekunowie, którzy będą czuwać i wspierać uczestników projektu.