Czytasz: W sobotę rozpoczęły się ferie zimowe w szkołach

W sobotę rozpoczęły się ferie zimowe w szkołach

W czterech województwach w sobotę zaczęły się ferie zimowe.

W pozostałych rozpoczną się one za tydzień, dwa tygodnie lub za cztery. Dwutygodniowa przerwa w zajęciach, w zależności od województwa, nastąpi między 13 stycznia a 25 lutego.

Ferie zimowe 2018 - daty, terminy

Ferie zimowe przewidziane są w czterech terminach. 

Ferie zimowe 2018 - woj. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie i zachodniopomorskie

Pierwsi - od 13 do 28 stycznia - będą wypoczywać uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. 

Ferie zimowe 2018 - woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie

Od 20 stycznia do 4 lutego ferie zimowe 2018 będą mieli uczniowie z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. 

Ferie zimowe 2018 - woj. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie i śląskie

Od 27 stycznia do 11 lutego przerwę w nauce będą mieli uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. 

Ferie zimowe 2018 - woj. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie i wielkopolskie

Na końcu - od 10 do 25 lutego - odpoczywać będą uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego. 

Następna przerwa w nauce - z okazji świąt wielkanocnych - potrwa od 29 marca do 3 kwietnia. 

Terminy ferii zimowych

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach są ogłaszane przez ministra edukacji na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

Od roku szkolnego 2003/2004, zgodnie z przyjętą zasadą, terminy ferii w kolejnych latach zmieniają się cyklicznie, np. jeśli w jednym roku w określonej grupie województw ferie zimowe są w drugiej połowie stycznia, to wówczas w następnym roku termin ferii w tej grupie województw przypadnie na pierwszą połowę lutego. Podziału na województwa dokonano, biorąc pod uwagę liczbę uczniów. 

Z tej reguły są wyłączone tylko województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie, gdzie ferie są zawsze na przełomie stycznia i lutego.

Czytaj więcej