Czytasz: W najbliższy wtorek zbierze się młodzieżowy sejmik

W najbliższy wtorek zbierze się młodzieżowy sejmik

W czwartek wyłoniono młodych radnych, którzy zasiądą w ławach sejmiku.

17 października w Katowicach zbierze się na swym pierwszym posiedzeniu Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego. Na razie będzie to ciało opiniująco-doradcze „dorosłego” Sejmiku, ale w przyszłości być może będzie też miał swój budżet partycypacyjny.

W czwartek, podczas spotkania w Muzeum Śląskim, wyłoniono młodych radnych, którzy w najbliższy wtorek zasiądą w ławach sejmiku. Wyborom towarzyszyły warsztaty, poświęcone rozwojowi regionu i wizji społeczeństwa obywatelskiego.

Organizując młodzieżowy sejmik Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego chce łączyć różne środowiska młodzieżowe, upowszechniać ideę samorządności i włączać młodych w życie publiczne.

- Chcemy zachęcić młodych, aby aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym, obywatelskim i by później z nami, dorosłymi, inicjowali nowe projekty. Mamy nadzieję, że z tego grona wykreujemy naszych nowych liderów, którzy będą kształtować przyszłość województwa - powiedziała dyrektorka Wydziału Dialogu w urzędzie marszałkowskim Katarzyna Kuczyńska-Budka.

Marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa ocenił, że dziś można mówić o deficycie zaangażowania młodych ludzi w sprawy społeczne. - Chcemy to zmienić. Zachętą, także do samoorganizowania się, jest właśnie Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego (...) Chcemy słuchać młodych ludzi, edukować ich z zakresu samorządności i demokracji. Wierzę, że nam się to uda. Samej młodzieży zaś przy okazji życzę, by nie miała poczucia straconego czasu - powiedział Saługa.

Zgodnie z regulaminem, radnymi młodzieżowego sejmiku mogą zostać uczniowie lub studenci w wieku od 15 do 24 lat, których wylosowano spośród zgłoszonych kandydatur. Sejmik młodych będzie liczniejszy niż ten wybrany w ostatnich wyborach samorządowych i liczy 45 radnych. Zasiądą w nim 62 osoby. Skład 45 przedstawicieli młodzieżowych rad miast uzupełnia 10 osób z samorządów studenckich i 7 kandydatów indywidualnych – po jednym z każdego okręgu.

- Być może ten regulamin nie jest najprostszy, ale na pewno jest optymalnie demokratyczny. To była naczelna zasada, która nam przyświecała przy projektowaniu tego programu - wskazała Kuczyńska-Budka.

Podkreśliła, że młodzieżowy sejmik ma być ciałem demokratycznym, ale też apartyjnym i niezależnym od władz województwa.

O tym, jakimi tematami będzie zajmował się młodzieżowy sejmik zdecydują sami zasiadający w nim radni, którzy wybiorą swoje władze, powołają komisje i będą przyjmować uchwały. Na razie będzie to gremium opiniująco-doradcze „dorosłego” sejmiku, ale niewykluczone, że młodzi radni będą w przyszłości mieć do dyspozycji własny budżet partycypacyjny.

Jak przekonują urzędnicy, sejmik ma dać młodym ludziom rzeczywistą możliwość współdecydowania, wyrażania opinii doradzania regionalnym politykom w sprawach, które ich dotyczą – m.in. w dziedzinie kultury, sportu oraz nauki w środowiskach młodzieżowych. Młodzi radni mają konsultować dokumenty i propozycje rozwiązań samorządu województwa oraz innych podmiotów mających wpływ na politykę młodzieżową, czy wspierać środowiska młodych liderów.

- Młodzi ludzie mają zupełnie inne spojrzenie na wiele spraw, jakby świeższe. Trzeba tylko brać je pod uwagę. Dlatego bardzo podoba mi się inicjatywa powołania młodzieżowego sejmiku - powiedziała Wiktoria, tegoroczna maturzystka ze Świętochłowic.

(PAP)

autor: Krzysztof Konopka

Czytaj więcej