Czytasz: W Koniecpolu gotowa kolejna część wodociągu

W Koniecpolu gotowa kolejna część wodociągu

Dzięki inwestycji powstało m.in. 170 przyłączy, co przekłada się na bezpośrednie dostawy wody do blisko 500 osób.

Od lata 2015 r., wskutek wyschnięcia studni, mieszkańcy gminy musieli korzystać z wody dostarczanej beczkowozami. Pomoc w sfinansowaniu budowy wodociągu obiecała m.in. premier Beata Szydło, która odwiedziła Koniecpol w styczniu ub. roku. Do grudnia 2016 r. zrealizowano pierwszą część inwestycji, dzięki której powstało ok. 18 km wodociągu, doprowadzającego wodę do ok. 260 posesji w pięciu miejscowościach. 

Teraz zrealizowano kolejny etap prac, który objął ok. 170 gospodarstw w dalszych pięciu miejscowościach oraz 19 km sieci wodociągowej. 

„To bardzo ważny dzień dla mieszkańców gminy Koniecpol. (…) Mamy dzisiaj tę ogromną satysfakcję, aby ten kolejny etap móc zamknąć. Ta inwestycja to 170 przyłączy, dzięki czemu 450 osób będzie mogło na Święta cieszyć się bieżącą wodą. (…) To jest sukces wielu ludzi, a przede wszystkim pani premier Beaty Szydło, która w styczniu 2016 r. złożyła deklarację pomocy i słowa dotrzymała” - mówił, oddając inwestycję do użytku, wojewoda. 

Przedstawiciele służb urzędu wojewódzkiego przypomnieli, że bardzo trudna sytuacja finansowa gminy Koniecpol i objęcie jej tzw. programem postępowania naprawczego uniemożliwiły samodzielną realizację inwestycji przez samorząd. Rozpoczęcie i kontynuacja przedsięwzięcia były możliwe m.in. dzięki wsparciu z budżetu państwa - w ramach promesy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i uruchomieniu rezerwy wojewody śląskiego. 

Promesę na kwotę 4,3 mln zł, dającą gwarancję finansowania teraz zakończonej inwestycji, miejscowi samorządowcy dostali w lipcu br. Wcześniej prowadzone były rozmowy dotyczące możliwości zwiększenia zakresu inwestycji także o ujęcie wody dla dziesięciu miejscowości gminy Koniecpol, ostatecznie jednak udało się pozyskać publiczne środki na razie jedynie na budowę sieci wodociągowej. 

Promesa ta dotyczyła zadania pn. „Budowa wodociągów w gminie Koniecpol. Etap I, zadanie II: Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Rudniki, Zaróg, Rudniki Kolonia, Dąbrowa, Piaski – Pękawiec, Teodorów”.

 

Ponadto 19 września br. wojewoda śląski z własnej rezerwy przeznaczył 150 tys. zł na dofinansowanie zadania „Budowa wodociągów w gminie Koniecpol. Etap III: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków, Łysiny ul. Zielona oraz w mieście Koniecpol ul. Przedmieście Przysieka, Przedmieście Podstocze, Koniawy, Mickiewicza, Kościuszki”. Dotyczy ono zaprojektowania ok. 17,5 km sieci ze 190 przyłączami. 

Wcześniej, w styczniu 2016 r., wojewoda śląski z własnej rezerwy przeznaczył 163 tys. zł na zadanie „Budowa wodociągów w Gminie Koniecpoli. Etap I: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania; Budowa ujęcia wody ze stacją uzdatniania w miejscowości Rudniki oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Rudniki, Zaróg, Piaski – Pękowiec, Rudniki Kolonia, Dąbrowa, Teodorów”. Wobec niedotrzymania terminu z umowy dotacji, gmina zwróciła tamtą kwotę z odsetkami. 

W marcu 2016 r. Koniecpol z MSWiA otrzymał promesę w wysokości ponad 5 mln zł na realizację zadania pn. „Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol. Etap II: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Dąbrowa, Wólka, Kuźnica Grodziska, Załęże, Oblasy”. Ostatecznie, po przetargu, kwota zadania wyniosła niewiele ponad 1,25 mln zł. Tę część inwestycji zaopatrującą w wodę ponad 700 mieszkańców oddano do użytku w grudniu 2016 r. 

Również w marcu 2016 r. Koniecpol otrzymał promesę z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 163 tys. zł na zadanie „Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol. Etap III: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków, Łysiny oraz z mieście Koniecpol ul. Przedmieście Przysieka, Przedmieście Podstocze, Koniawy, Mickiewicza, Kościuszki”. Tamtą kwotę gmina również zwróciła – ze względu na terminy - z odsetkami. 

22 listopada 2016 r. Koniecpol otrzymał jeszcze jedną promesę na 690 tys. zł na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Teresów do miejscowości Załęże”. Inwestycja została zrealizowana w ub. roku, a gmina wydatkowała 304 tys. zł. 

Poważne problemy z wodą w Koniecpolu rozpoczęły się latem 2015 r. Z powodu suszy zabrakło jej w kilkunastu sołectwach - wyschły studnie, z których korzystali mieszkańcy. Konieczne było dowożenie wody beczkowozami. Wsparcie budowy wodociągu obiecała szefowa rządu. Przekazanie środków z rezerwy budżetowej było możliwe, ponieważ Koniecpol został zaliczony do gmin objętych klęską żywiołową w postaci suszy geologicznej. Środki przekazał też Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Gmina miejsko-wiejska Koniecpol znajduje się w powiecie częstochowskim. Ma ponad 20 sołectw. Łączna liczba mieszkańców to ok. 10 tys. osób. (PAP)