Czytasz: Jak obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi?

Jak obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi?

Od akcji sadzenia drzew i sprzątania śmieci, przez wykłady i warsztaty związane z ochroną środowiska, po festyny i koncerty.

Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzimy na całym świecie 22 kwietnia. Imprezy promujące zachowania proekologiczne przyjmują różną postać i odbywają się nie tylko tego dnia, ale i wcześniej, i później. Tak naprawdę rozpoczynają przyrodniczo-ekologiczny boom trwający całą wiosnę i lato.

Historia Dnia Ziemi, czyli… bunt ekologiczny!

Lata 60. XX wieku w Stanach Zjednoczonych to początki budzenia się świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa. Właśnie wtedy zanieczyszczenia zaczęły przeszkadzać rzeszom studentów, których „obudził” senator partii demokratycznej Gaylord Nelson. To on w 1970 roku zaproponował obchody Dnia Ziemi, i tak oto tysiące studentów i uczniów nie poszło do szkół, a kolejne tysiące ludzi do pracy… 22 kwietnia 1970 roku w samym tylko Waszyngtonie na placu zgromadziło się 200 tysięcy ludzi niezgadzających się na degradację środowiska. W całych Stanach Zjednoczonych protestujących było… 20 milionów! Na skalę światową obchody Dnia Ziemi zaczęto organizować jednak dopiero od 1990 roku. Od 2000 roku tematem naczelnym stały się zmiany klimatyczne naszej planety, zaczęto też wysuwać żądania ograniczenia emisji CO2 oraz wprowadzenia odnawialnych źródeł energii jako kluczowych elementów krajowych gospodarek. W 2009 roku Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi ustanowiono przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Międzynarodowy Dzień Ziemi 2017 w Polsce

Rok 2017 to rok poświęcony bioróżnorodności. Uświadamiać, uczyć i uwrażliwiać na to zagadnienie będą na terenie całego kraju różne instytucje naukowe, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje proekologiczne), a także np. przedsiębiorstwa, które swoją działalnością dają dobry przykład, jak można uwzględniać programy środowiskowe w strategii firmy.

Tegorocznym obchodom Dnia Ziemi w Polsce przyświeca hasło „W kierunku natury”. Pod tym szyldem odbędzie się 4 czerwca 2017 finałowy festyn w parku Pole Mokotowskie w Warszawie. Liczne akcje odbędą się jednak również na terenie całej Polski. Często są to lokalne inicjatywy realizowane dla mieszkańców przez okoliczne szkoły, przedszkola czy placówki kulturalne albo nawet kluby osiedlowe.

Międzynarodowy Dzień Ziemi na Śląsku

Wydarzenia związane z Dniem Ziemi są naprawdę bardzo różne – od akcji sadzenia drzew i sprzątania śmieci, przez prelekcje, wykłady i warsztaty związane z ochroną środowiska, po festyny i koncerty (i te plenerowe, i te w salach koncertowych).

21 kwietnia Polskie Towarzystwo Geograficzne zorganizowało V Międzynarodowy Dzień Geografa „Zrozumieć Ziemię”, podczas którego oprócz wykładów oraz gier i zabaw można było obejrzeć filmy w ramach Polarnej Sesji Filmowej.

22 kwietnia w Katowicach odbędzie się koncert Camerata Silesia w Sali Kameralnej Narodowej Orkiestry Symfonicznej. Wśród wykonawców, oprócz solistów  Camerata Silesia, znajdzie się gitarzysta, mistrz flamenco Paco Peña.

23 kwietnia w Chorzowie odbędzie się Rodzinny Piknik Ekologiczny, który wpisuje się w szerszy projekt ZIELONA WYSPA ŚLĄSK. Podczas pikniku będzie można wziąć udział w warsztatach ekologicznych i kulinarnych, zwiedzić śmieciarkę, obejrzeć stoiska edukacyjne Nadleśnictwa Katowice, a także dowiedzieć się sporo o recyklingu i spróbować gry na ekoinstrumentach. W ramach happeningu „Rowerem po drzewka” dzieci będą mogły „wyjeździć” jak największą liczbę drzewek, które zostaną posadzone w Katowicach, Zabrzu i Chorzowie.

25 kwietnia 2017 w Cinema City w Bytomiu zorganizowane zostaną zajęcia edukacyjne dla uczniów klas 4–6 szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów. Podczas zajęć „Orzeł, niedźwiedź, foka, ryś. RAZ, DWA, TRZY – uratuj je!” dzieci i młodzież dowiedzą się m.in. o ochronie gatunkowej zwierząt oraz wpływie zanieczyszczeń środowiska na życie zwierząt. Poza tym kino oferuje serię filmów animowanych dla dzieci, które w przystępny i atrakcyjny dla małego widza sposób uwrażliwią go na problemy przyrody.

Czytaj więcej