Czytasz: W katowickim areszcie pracuje co drugi więzień

W katowickim areszcie pracuje co drugi więzień

Jeszcze więcej skazanych pójdzie do pracy.

W katowickim areszcie pracuje co drugi więzień. Jest szansa na więcej. W nowo otwartym pomieszczeniu po starej kotłowni pracę znajdzie nawet 15 skazanych. Będą składać kartonowe kratownice.

W związku z zakończenie prac modernizacyjnych byłej już kotłowni oraz dostosowaniem tych pomieszczeń do miejsc, gdzie mogą być zatrudnieni osadzeni na dzień 19.12.2017 r. (12:00) przewidziano podpisanie aneksu do umowy z zewnętrznym kontrahentem-firmą MARO-PACK (skazani zajmują się składaniem kratownic kartonowych służących głównie do zabezpieczania towarów przed uszkodzeniem). Dotyczyć on będzie zwiększenia z 10 do 15 liczby osób kierowanych do zatrudnienia oraz wynajęcia kontrahentowi powierzchni użytkowej.

W dzierżawionym pomieszczeniu - przygotowanym do pracy nakładczej - będą pracować osadzeni, którzy nie mogą być zatrudnieni poza aresztem.

"Praca dla więźniów" w katowickim areszcie

W związku z realizacją programu „Praca dla więźniów” i podejmowaniem szeregu działań zmierzających do zwiększenia poziomu zatrudniania osadzonych, w Areszcie Śledczym w Katowicach tylko w ciągu ostatnich 6-ciu miesięcy podpisano 5 porozumień z kontrahentami zewnętrznymi zwiększając tym samym zatrudnienie skazanych.

Aktualnie w areszcie zatrudnionych jest 140 skazanych, to prawie o 60 % więcej niż w kwietniu 2016r., kiedy Służba Więzienna zaczęła wdrażać program „Praca dla więźniów”.

Wyniki osiągane przez katowicki areszt są efektem wielowymiarowej pracy funkcjonariuszy, którzy w codziennej pracy kładą bardzo duży nacisk na przygotowanie skazanych do życia po zwolnieniu, między innymi poprzez utrwalanie w nich nawyku pracy. Rola zatrudnienia w resocjalizacji jest nie do przecenienia. Umożliwienie więźniom świadczenia pracy służy zdobywaniu przez nich kwalifikacji zawodowych, przeciwdziała pro-kryminalnym postawom, a także wykluczeniu społecznemu – kpt. Artur Piszczek, rzecznik prasowy dyrektora AŚ Katowice.

Hale produkcyjne na Śląsku – są już pierwsze umowy z kontrahentami.

Wprowadzony w kwietniu 2016r. program „Praca dla więźniów” dotyczy m.in. budowy min. 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych i aresztach śledczych. W województwie śląskim Służba Więzienna pozyskała lokalizację pod budowę 6 hal produkcyjnych, w których mogą być zatrudnieni więźniowie. Hale mają powstać w zakładach karnych w Wojkowicach, Zabrzu i Jastrzębiu Zdroju oraz w AŚ Sosnowiec.

Już podpisano umowy przedwstępne na budowę dwóch hal – w ZK Wojkowice i ZK Zabrze. Skazani będą zajmować się produkcją galanterii drewnianej (Wojkowice) oraz opakowań kartonowych (Zabrze).

- To działanie na pewno wpłynie na wzrost zatrudnienia skazanych w okręgu katowickim. Już dziś w śląskich więzieniach pracuje co drugi skazany. Pracę na terenie więzień w halach lub specjalnie przystosowanych istniejących już pomieszczeniach znajdą skazani, którzy z różnych powodów, np. charakteru przestępstwa, nie mogą być zatrudnieni poza terenem jednostek. Pierwszeństwo przy zatrudnieniu mają skazani, na których ciąży obowiązek alimentacyjny lub inne finansowe zobowiązanie - mówi mjr Justyna Siedlecka, rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach.

Czytaj więcej