Silesion.PL

serwis informacyjny

W Katowicach pojawią się hybrydowe autobusy

W Katowicach pojawia sie hybrydowe autobusy

W Katowicach pojawia sie hybrydowe autobusy

Na początku marca br. PKM Katowice podpisało umowę na dofinansowanie zakupu autobusów hybrydowych. Będzie to kolejny krok na drodze do zmniejszania negatywnego wpływu transportu na środowisko.

PKM Katowice nieustannie inwestuje w nowoczesny tabor autobusowy, wybierając pojazdy, które w coraz mniejszym stopniu zanieczyszczają środowisko. Podpisana niedawno umowa umożliwi zakup autobusów z napędem hybrydowym.

Nowoczesny napęd

Napęd hybrydowy stanowi połączenie tradycyjnego silnika z nowoczesną technologią elektryczną. Pozwala to na obniżenie kosztów eksploatacji pojazdu, przy jednoczesnym zmniejszaniu emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Dodatkowo istotną zaletą takiego rozwiązania jest system odzyskiwania energii podczas hamowania. Mniejsza awaryjność to korzyść dla pasażerów i większa pewność, że kurs daną linią odbędzie się bez problemów.

Bardziej ekologiczny transport

Autobusy zostaną zakupione w ramach projektu mającego na celu poprawę jakości środowiska naturalnego oraz zwiększenia atrakcyjności transportu publicznego. Odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Działania dotyczą efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej. Miasto Katowice w swojej strategii zakłada wdrażanie prośrodowiskowych technologii w transporcie zbiorowym. Od wielu lat podejmowane są działania w tym zakresie, m.in. poprzez zakup pojazdów spełniających coraz wyższe normy europejskiego standardu emisji spalin.

Całkowita wartość projektu wynosi prawie 43 mln zł, a ok. 20 mln zł pochodzić będzie z dofinansowania UE. Projekt jest obecnie w początkowej fazie realizacji. 22.03.2022 r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie dostawcy. Szczegóły są dostępne na stronie przewoźnika.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024