Czytasz: Olimpiada Solidarności z finałem w Katowicach

Olimpiada Solidarności z finałem w Katowicach

"Na mapie Polski region śląski na czele z Hutą Katowice i kopalniami, jak m.in. Wujek i Piast, zapisały się w żywej pamięci pokolenia".

Do 15 listopada gdańska Fundacja Centrum Solidarności czeka na zgłoszenia chętnych do udziału w "Olimpiadzie Solidarności. Dwie dekady historii (1970 - 1990)". Fundacja pomaga w przygotowaniach do konkursu oferując materiały dla uczniów i nauczycieli.

- Celem konkursu jest wzbudzenie wśród młodzieży zainteresowania genezą i przebiegiem przemian demokratycznych w Polsce i na świecie. Dzięki Olimpiadzie uczniowie nie tylko pogłębią swoją wiedzę z najnowszej historii Polski, ale mogą również udoskonalać umiejętność pozyskiwania informacji źródłowych, poddawać je krytycznej analizie i syntezie – powiedziała Anna Krzemińska koordynator ds. projektów Fundacji Centrum Solidarności.

Jak przypomniała, olimpiada podzielona jest na trzy etapy: szkolny, wojewódzki i ogólnopolski. Pierwszy z nich - mający formę pisemnego testu, będzie miał miejsce 23 listopada. Zaplanowany na marzec przyszłego roku etap wojewódzki wyłoni - także w teście pisemnym - 16 drużyn (po jednej z każdego regionu), z których każda złożona będzie z trojga uczniów.

Wiosną przyszłego roku 48 finalistów przyjedzie do Gdańska. W czasie trzydniowej wizyty młodzież pozna miejsca związane z powstaniem i działalnością ruchu Solidarność, weźmie też udział m.in. w warsztatach doskonalących sztukę autoprezentacji. Ta ostatnia umiejętność będzie bardzo przydatna w finale olimpiady, podczas którego drużyny staną m.in. przed zadaniem zespołowego przygotowania prezentacji multimedialnej, dotyczącej wybranego przez organizatorów tematu związanego z Solidarnością.

Olimpiada Solidarności 2018. Finał w Katowicach

Finał odbywa się co roku w innym polskim mieście szczególnie ważnym dla historii ruchu Solidarność. Na miejsce przyszłorocznego finału, zaplanowanego na czerwiec 2018 roku, wybrano Katowice.

- Na mapie Polski region śląski na czele z Hutą Katowice i kopalniami, jak m.in. Wujek i Piast, zapisały się w żywej pamięci pokolenia uczestniczącego w tamtych trudnych wydarzeniach, zakończonych odzyskaniem niepodległości. Olimpiada pielęgnuje tę pamięć – wyjaśniła prezes Fundacji Centrum Solidarności Danuta Kobzdej.

Zwycięzcy olimpiady mogli liczyć na indeksy na wybrane kierunki na kilku polskich uniwersytetach. - Ustalamy właśnie z uczelniami ostatnie szczegóły: niedługo ogłosimy ostateczną listę kierunków i uczelni – powiedziała  Krzemińska.

Nagrody dla laureatów Olimpiady Solidarności

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają z kolei roczne stypendia naukowe oraz bony na wybrane przez siebie publikacje IPN (książki, płyty DVD, gry planszowe). Na publikacje książkowe oraz nagrody pieniężne liczyć mogą także nauczyciele - opiekunowie laureatów.

 Formularz rejestracyjny dla chętnych (mogą nimi być uczniowie II klas liceów lub III klas techników) oraz wszystkie szczegóły dotyczące olimpiady znaleźć można na stronie www.olimpiadasolidarnosci.pl.

Przygotuj się

W przygotowaniach do olimpiady uczniom i nauczycielom bardzo pomocny może się okazać specjalny serwis internetowy - http://tekapomorska.pl, w którego tworzeniu brała udział m.in. Fundacja Centrum Solidarności. Na serwis ten składa się m.in. bogaty zestaw materiałów dotyczących wydarzeń, jakie miały miejsce w Polsce w latach 1970-1990. Czytelnicy znajdą tu m.in. kalendarium najważniejszych wydarzeń, biografie osób istotnych dla danego czasu oraz zestaw fotografii i filmów opowiadających o najważniejszych wydarzeniach czy cechach tego czasu. Zebrano tu też zestaw linków do przygotowanych przez inne instytucje stron internetowych o zbliżonej tematyce.

Od października do grudnia FCS organizuje też dedykowany pedagogom projekt pt. "Dobry nauczyciel – lepszy uczeń". Szkolenie obejmuje historię lat 1956-1990, prezentowaną w blokach tematycznych (państwo totalitarne, życie codzienne PRL, opór antykomunistyczny, kościół, emigracja i kultura niezależna). Częścią projektu są też zajęcia z metodyki, etyki, aktywnych form nauczania, autoprezentacji, impostacji, dykcji, tworzenia prezentacji filmowych i multimedialnych.

Przed dwoma laty w "Olimpiadzie Solidarności. Dwie dekady historii (1970 - 1990)" wzięło udział ponad 500 szkół z całej Polski, które reprezentowały prawie 3 tys. uczniów. W kolejną – ubiegłoroczną edycję, zaangażowało się ponad 3 tysiące uczniów z 530 szkół.

Anna Kisicka (PAP)

Czytaj więcej