Czytasz: Uwaga! Zła jakość powietrza

Uwaga! Zła jakość powietrza

Kolejny dzień ze smogiem. Gdzie jest najgorzej?

Nie należy przebywać na otwartym powietrzu zbyt długo. Dotyczy to zwłaszcza kobiet w ciąży, dzieci i osób starszych oraz chorych na astmę, choroby alergiczne skóry, oczu i choroby krążenia. Wszystko przez złą jakość powietrza. Najgorzej jest dziś w Katowicach, Sosnowcu i Gliwicach.

Normy pyłów zawieszonych PM10 przekroczone są w stolicy Zagłębia, Dąbrowie Górniczej, Zabrzu, Rybniku i Tychach.

Przy normie dopuszczalnej 50 µg/m3, w Katowicach liczba szkodliwych pyłów przekacza 100. To toksyczna substancja, która dociera do górnych dróg oddechowych i do płuc.

Pyły PM 2,5 przenikają do krwi. Normy tego pyłu są przekroczone w Katowicach o prawie 400 procent, a w Gliwicach o prawie 300 procent.

Mogą wystąpić problemy ze zdrowiem

Największą emisję pyłów powoduje spalanie węgla w starych i często źle wyregulowanych kotłach i piecach domowych oraz w dużych miastach komunikacja. Spalanie odpadów w tych kotłach, które choć jest nielegalne i powoduje poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, jest praktykowane przez niektórych mieszkańców. Emisja pyłów powodowana jest również przez przemysł, szczególnie energetyczny, chemiczny, wydobywczy i metalurgiczny, ale ze względu na wysokość emitorów oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące dopuszczalne wartości emisji, źródła te mają zwykle dużo mniejszy wpływ na jakość powietrza.

Szkodliwe pyły mogą powodować różne reakcje ze strony ustroju np. kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego. Drobne frakcje pyłów mogą przenikać do krwioobiegu, a dłuższe narażenie na wysokie stężenia pyłu może mieć istotny wpływ na przebieg chorób serca (nadciśnienie, zawał) lub nawet zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, szczególnie płuc.

Czytaj więcej

Komentarze
To cię zainteresuje