Czytasz: Uwaga! RSO ostrzega przed smogiem!

Uwaga! RSO ostrzega przed smogiem!

W tym rejonach woj śląskiego w weekend będzie fatalnie.

Regionalny System Ostrzegania wydał komunikat specjalny dla mieszkańców woj. ślaskiego. Jak czytamy, w weekend istnieje spore ryzyko przekroczenia wartości progowej 200 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Ostrzeżenie dotyczy przede wszystkim aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej.

 16 i 17 grudnia, w sobotę i w niedzielę, ze względu na poziom pyłu zawieszonego, jakość powietrza na obszarze rybnicko-pszczyńskim, czyli w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej oraz w powiatach: pszczyńskim, rybnickim, mikołowskim, raciborskim i wodzisławskim, będzie bardzo zła- alarmuje RSO.

Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla naszego zdrowia – twierdzą zgodnie eksperci na całym świecie.

Choć w Europie jakość tego, czym oddychamy, od lat się poprawia, w Polsce ta poprawa jest praktycznie nieodczuwalna, a ostatnie lata wydają się cechować tendencją odwrotną. Tymczasem według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) skażenie środowiska naturalnego jest przyczyną 15–20% wszystkich przedwczesnych zgonów. Według Raportu Europejskiej Agencji Środowiska, w 2013 roku w 41 europejskich krajach zanieczyszczenie powietrza samym tylko pyłem zawieszonym przyczyniło się do przedwczesnej śmierci  ponad 460 tysięcy osób. W Polsce tę liczbę oszacowano na ponad 48 tysięcy.

Najwięcej emocji budzi hasło „smog”. Pojawia się on przy kumulacji kilku czynników: wysokiej emisji zanieczyszczeń do powietrza i niekorzystnych warunków atmosferycznych (brak wiatru, niska temperatura, silna inwersja termiczna, zamglenie). Głównym składnikiem smogu jest pył zawieszony. W Europie i Polsce ustalono normy zanieczyszczenia pyłem PM10 – frakcją pyłu o średnicach cząsteczek do 10 mikrometrów, będącą zawiesiną cząstek stałych i ciekłych w powietrzu – oraz pyłem PM2,5 (o średnicy poniżej 2,5 mikrometra).

Pył PM10, a więc to przed czym aktualnie ostrzega komunikat RSO, na ogół pozostaje w drogach oddechowych.

Pył PM2,5 i drobniejszy ma zdolność przenikania z pęcherzyków płucnych do układu krwionośnego, a tą drogą – do poszczególnych narządów.

Dlatego zgodnie z polską normą średnie dobowe zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 na poziomie 50 μg/m3 może być przekraczane tylko przez 35 dni w roku.

Średnie dobowe skażenie na poziomie 200 μg/m3 zobowiązuje do ostrzeżenia mieszkańców przed zagrożeniem związanym z zanieczyszczeniem powietrza. Poziom skażenia przekraczający 300 μg/m3 skutkuje ogłoszeniem alarmu smogowego.

Głównym źródłem smogu „zimowego” są obecnie domowe piece opalane paliwem stałym, czyli podstawowe źródło ciepła w domostwach w małych miastach i wsiach. Znaczenie ma też ukształtowanie terenu i gęstość zabudowy, toteż położone w nieckach i dolinach miejscowości południowej Polski są wielokrotnie bardziej „zapylone” niż tereny na północy.

 Najczęściej i w największym nasileniu smog pojawia się
w aglomeracjach: górnośląskiej, rybnicko-jastrzębskiej i krakowskiej. W aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej odnotowano od 85 do 112, górnośląskiej – od 69 do 110 dni smogowych w roku. Za najlepsze można natomiast uznać powietrze w aglomeracjach szczecińskiej i trójmiejskiej.  

Czytaj więcej