Czytasz: Uwaga! Nowa ryba przedostała się do Bałtyku

Uwaga! Nowa ryba przedostała się do Bałtyku

Trzeba natychmiast poinformować o wszystkich złowionych lub kupionych osobnikach.

W nocy z 22 na 23 sierpnia 2017 roku rosnący poziom wody w Grabowej umożliwił masową ucieczkę do rzeki jesiotra syberyjskiego Acipenser baerii z hodowli w Jeżyczkach, gmina Darłowo - alarmuje Stacja Morska im prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Przyłów jesiotra syberyjskiego wśród płastug z Zatoki Puckiej (fot. B. Arciszewski)

Łącznie, z małą liczbą jesiotra rosyjskiego Acipenser gueldenstaedtii, do środowiska naturalnego trafiło około 50 tys. ryb. Były to osobniki w wieku od 2 do 3-4 lat o średniej masie odpowiednio 1,2 i 2,0 - 3,5 kg. Prawdopodobnie poza jesiotrami do rzeki przedostały się także, trzymane w kilku gospodarstwach rybackich położonych powyżej Jeżyczek, pstrągi tęczowe i źródlane. Spływające z hodowli jesiotry po 11 km dotarły do Wieprzy, a stąd już jedynie 1,5 km dzieliło je od wód otwartych Bałtyku. 

JAK ROZRÓŻNIĆ JESIOTRY

Jesiotr ostronosy – rodzimy gatunek objęty ochroną ścisłą (fot. M. Skóra)

Jesiotr syberyjski – osobnik złowiony w Zatoce Puckiej 4.09.2017 r (fot. B. Arciszewski)

Jesiotr rosyjski – młody osobnik złowiony w Zatoce Puckiej w 2011 r. (fot. M. Skóra)

Po kilku dniach do Stacji Morskiej zaczęły docierać informacje o licznej obecności jesiotrów w połowach rybackich i wędkarskich w rejonie Darłowa. Znaleziono również kilka martwych osobników na okolicznych plażach. Kolejne zgłoszenia pochodziły z łowisk rybackich położonych w Zalewie Kamieńskim oraz Zatoce Gdańskiej, w tym Puckiej. Według rybaków złowione ryby miały masę od 0,7 do 3-5 kg. 

CZYTAJ TAKŻE: JAKA RYBA NA OBIAD?

W Morzu Bałtyckim jesiotr syberyjski masowo pojawił się już wcześniej. W latach 60. XX w. naukowcy z ZSRR starali się wysiedlić ten gatunek do Zatoki Fińskiej i Ryskiej oraz jeziora Ładoga. Eksperyment nie powiódł się, a ryby łowiono także poza miejscami zarybień, np. w Finlandii, Szwecji i Polsce. Kilka dekad później (od lat 90. XX w.) w Bałtyku poławiano ponownie jesiotry syberyjskie, lecz te pochodziły wyłącznie z ucieczek z gospodarstw rybackich, a także z nielegalnych wypuszczeń np. przez akwarystów.

Jesiotr syberyjski naturalnie zasiedla duże rzeki Syberii od Obu do Kołymy i jezioro Bajkał, gdzie jest gatunkiem zagrożonym wymarciem. Jednocześnie, ze względu na łatwość w hodowli oraz szybkie, jak na jesiotrowate dojrzewanie, jest w Europie najczęściej trzymanym w akwakulturze gatunkiem jesiotra. W Polsce jest hodowany od połowy lat 80. XX w. 

Od 2006 r. trwają w Polsce i Niemczech prace reintrodukcyjne rodzimego gatunku - jesiotra ostronosego Acipenser oxyrinchus, stąd obecność obcych jesiotrów (syberyjskiego, rosyjskiego i sterleta) w naszych wodach jest niepożądana.

Ich występowanie wiąże się z możliwą konkurencją z gatunkiem rodzimym o zasoby pokarmowe i siedliska, oraz wzbudza obawy o możliwość ich hybrydyzacji. Dlatego wiedza o skali przenikania nierodzimych gatunków jesiotrów do środowiska jest szczególnie istotna. Ponadto brak doświadczenia w rozróżnianiu jesiotrów przez rybaków i wędkarzy może przyczynić się do nieświadomego odłowu jesiotra ostronosego, który jest gatunkiem objętym ochroną ścisłą.

Dlatego naukowcy zwracają się z apelem:

W przypadku złowienia lub zakupu jesiotra złowionego w Bałtyku prosimy o wykonanie zdjęcia ryby. Zanotowanie jej długości i masy. Prosimy o zamrożenie wnętrzności. Rybaków i wędkarzy dodatkowo prosimy o dołączenie informacji o miejscu połowu i użytym narzędziu połowowym. Ryby i zamrożony materiał badawczy odbierzemy niezwłocznie.

Pamiętajmy, że wśród złowionych jesiotrów syberyjskich możliwe jest znalezienie chronionego prawem jesiotra ostronosego, którego należy niezwłocznie wypuścić do wody! 

Informacje o wszystkich złowionych jesiotrach prosimy o przekazanie telefonicznie (24h/dobę), e-mailem bądź pocztą.

Stacja Morska im prof. Krzysztofa Skóry
Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Morska 2, 84-150 Hel
tel. 58 6750-836

Czytaj więcej