Czytasz: Uwaga! Fałszywa strona internetowa Ministerstwa Zdrowia

Uwaga! Fałszywa strona internetowa Ministerstwa Zdrowia

Ostrzegamy, że w sieci funkcjonuje strona internetowa, która podszywa się pod witrynę Ministerstwa Zdrowia.

Strona oferuje zakup preparatu w ramach Programu Państwowego na Zwalczenie Zachorowań Układu Mięśniowo-Szkieletowego (Stawów).

Apelujemy o szczególną ostrożność przed niesprawdzonymi metodami leczenia. Ministerstwo Zdrowia nie prowadzi sprzedaży produktów leczniczychi nie ma z tą stroną nic wspólnego. Ministerstwo Zdrowia nie realizuje podanego na stronie programu. Oferowany preparat nie jest dopuszczony do obrotu w Polsce. Na fikcyjnej stronie internetowej produkt reklamuje osoba podająca się za lekarza – w rzeczywistości nie figuruje ona w Centralnym Rejestrze Lekarzy.

Działania ministra zdrowia

Minister zdrowia w najbliższym czasie zgłosi do Prokuratury fakt istnienia strony podszywającej się pod Ministerstwo Zdrowia jako podejrzenie popełnienia przestępstwa internetowego (art. 286 i 287 kodeksu karnego).

Ponadto minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przypomina: Promowanie w mediach osób czy też tez o wątpliwej merytorycznej wiarygodności jest niezwykle groźne. Rozumiem potrzebę dyskusji i wolności wypowiedzi, ale pamiętajmy, że w dzisiejszych czasach siła przekazu jest ogromna, nasze słowa, np. w sieci, pozostają już właściwie na zawsze, dlatego wszelkie wypowiedzi dotyczące zdrowia lub życia ludzi muszą być naprawdę wyjątkowo przemyślane i odpowiedzialne.

Bardzo doceniam apele o ostrożność i zachowanie rozsądku nie tylko ze strony wiarygodnych i wykształconych specjalistów czy osób publicznych, których autorytet nie pozostawia wątpliwości, ale przede wszystkim apele dziennikarzy i ich wszelkie działania mające na celu rzetelne demaskowanie nieprawdziwych twierdzeń dotyczących naszego zdrowia i życia. Ufajmy lekarzom, trzymajmy się faktów, a w razie wątpliwości starajmy się po prostu zachować zdrowy rozsądek.

Co powinno wzbudzić Twój niepokój

Sprzedaż produktów – żadna strona administracji rządowej nie prowadzi sprzedaży produktów.
Brak „gov.pl” w adresie strony – każda strona administracji rządowej założona jest na domenie gov.pl. Domena ta jest przeznaczona tylko dla organizacji rządowych. Fałszywe strony nie zawierają jej w swoim adresie.
Błędne oznakowanie strony – strona internetowa urzędu powinna zawierać prawidłowe logo danej jednostki.
Niedziałające treści – zakładki strony internetowej powinny zawierać odpowiednią merytorycznie treść.
Brak danych kontaktowych – na stronie internetowej powinny być dane kontaktowe do danej jednostki administracji publicznej.

Pamiętaj!

O procesie leczenia decyduje lekarz – zgodnie z zasadami medycyny opartej na faktach (tzw. EBM, Evidence Based Medicine).

Medycyna oparta na faktach to połączenie zasad i metod. Ich stosowanie zapewnia, że decyzje dotyczące leczenia, wytyczne i zasady opierają się na najlepszych aktualnych dowodach dotyczących działania różnych form leczenia i ogólnie opieki zdrowotnej.

Co umożliwia EBM

Medycyna oparta na dowodach pozwala:

  • odróżnić informacje bardziej od mniej wiarygodnych,
  • wyłowić informacje przydatne klinicznie (czyli istotne dla pacjentów),
  • zrozumieć język badań klinicznych i publikacji medycznych,
  • przekazywać informacje pacjentom w prosty sposób.

We wszystkich wykazach świadczeń gwarantowanych (tzw. rozporządzeniach koszykowych) wskazano, że świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej!

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Czytaj więcej