Czytasz: "Metropolia to nowa droga dla tej ziemi"

"Metropolia to nowa droga dla tej ziemi"

Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek w Katowicach ustawę o związku metropolitalnym dla woj. śląskiego

- Przez lata słyszeliśmy, że GOP jest zaniedbywany, zapomniany, likwidowany, że nie ma swojej szansy. Teraz to ulega drastycznej zmianie - powiedział prezydent Andrzej Duda. 

Metropolia śląska

Prezydent tuż po godzinie 14, w sali marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, podpisał ustawę metropolitalną. Utworzenie związku wykonującego część zadań publicznych od lat postulują samorządy konurbacji katowickiej. Prace nad rządowym projektem ustawy Sejm rozpoczął 10 lutego br., przyjmując go 9 marca; tydzień później bez poprawek przyjął go też Senat.

Przygotowana przez MSWiA ustawa dla woj. śląskiego zastąpi dotychczasową, przyjętą przez rząd PO-PSL i podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawę z 2015 r. o charakterze uniwersalnym. Według rządu zawierała ona szereg wad i nie została wdrożona.

Metropolia śląska od 2018 roku

Zgodnie z intencją rządu i samorządów związek metropolitalny w woj. śląskim powinien powstać na gruncie nowej ustawy 1 lipca 2017 r., a zacząć działać - 1 stycznia 2018 r. Stanie się tak, jeżeli Rada Ministrów do 30 czerwca br. wyda rozporządzenie tworzące metropolię. Wcześniej samorząd Katowic przygotuje stosowny wniosek, zawierający m.in. wynik konsultacji wśród mieszkańców zainteresowanych miast.

fot. Daniel Bodzenta

- Ustawa zostanie natychmiast opublikowana i wejdzie w życie następnego dnia od publikacji- zapewnił prezydent. 

Metropolia śląska, czyli co?

Według ustawy związek metropolitalny ma być zrzeszeniem gmin woj. śląskiego, charakteryzujących się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym. Jednym z kryteriów jest też liczba mieszkańców przyszłej metropolii - określona na co najmniej 2 mln osób.

- Wielkość tego organizmu, który powstanie być może osiągnie nawet 2,3 mln. ludności. Nie można jednak zapomnieć o dużych miastach województwa, które zostaną poza metropolią, czyli o Bielsku-Białej i Częstochowie - mówił Andrzej Duda tuż po podpisaniu ustawy.  

Związek ma wykonywać zadania publiczne w zakresie: kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku, planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w tym transportu drogowego, kolejowego oraz innego transportu szynowego, a także zrównoważonej mobilności miejskiej, metropolitalnych przewozów pasażerskich, współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku oraz promocji związku i jego obszaru.

Metropolia śląska - tak wygląda ustawa:

Czytaj więcej