Czytasz: Usłyszeć sztukę
Galeria Bielska BWA zdigitalizowała 500 prac. 20 z nich posiada audiodeskrypcję.

Galeria Bielska BWA zdigitalizowała 500 prac ze swej kolekcji liczącej 933 obiekty. 380 z nich można oglądać za pośrednictwem serwisu: kolekcja.galeriabielska.pl., a 20 z nich posiada audiodeskrypcję. 

Digitalizacja w Galerii Bielskiej BWA

Dzięki digitalizacji w jednym miejscu zostały zebrane także informacje przydatne kolekcjonerom, historykom i konserwatorom sztuki, m.in. sygnatura, stan zachowania pracy, zabiegi konserwatorskie, historia dzieła. Niektóre z danych, ze względu na bezpieczeństwo kolekcji, są udostępniane tylko w określonych sytuacjach.

 

Przykład audiodeskrypcji w Galerii BWA, www.kolekcja.galeriabielska.pl
Przykład audiodeskrypcji w Galerii BWA, www.kolekcja.galeriabielska.pl

- Rozpoczęcie udostępniania kolekcji w internecie to ożywienie tych zbiorów. Odtąd będą one dostępne o dowolnej porze z każdego miejsca na świecie. Dzięki temu kuratorzy sztuki na całym świecie, organizując wystawy, będą mogli szybko zorientować się, że w Bielsku-Białej jest dzieło szczególnie dla nich interesujące – wyjaśnił Janusz Legoń, współtwórca serwisu kolekcja.galeriabielska.pl

Wszystkie zdigitalizowane prace można oglądać na specjalnym stanowisku komputerowym w galerii, zaś 380 z nich udostępnionych jest za pośrednictwem serwisu internetowego  http://kolekcja.galeriabielska.pl/ 

audiodeskrypcja W GALERII BIELSKIEJ BWA

Pionierskim przedsięwzięciem dla galerii jest także audiodeskrypcja dwudziestu zdigitalizowanych dzieł, co pozwoli nam stopniowo włączać do grona swoich widzów także osoby niewidome i słabowidzące − mówi Agata Smalcerz, dyrektor Galerii Bielskiej BWA.

Artur Przebindowski, Megalopois XXVI, BWA
Artur Przebindowski, Megalopois XXVI, BWA

Digitalizacja to przekształcenie treści analogowej w cyfrową. W wypadku sztuk wizualnych to żmudny proces polegający na profesjonalnym sfotografowaniu każdego dzieła, w kilku ujęciach, z różnych stron oraz na zebraniu i usystematyzowaniu wszystkich dostępnych wiadomości o dziele i jego twórcy, m.in.: biogram artysty, tytuł dzieła, data jego powstania i data jego nabycia do kolekcji, wymiary i stosowana technika, opis formalny, interpretacja pracy.

Fotografie dzieła i wszystkie informacje z nim związane, w trakcie digitalizacji zapisywane są na nośnikach elektronicznych, co pozwala na ich szybkie i wielokrotne odtwarzanie, porównywanie, czy łączenie ze względu na wybrane kryterium.

Digitalizacja dzieł w Galerii BWA, www.kolekcja.galeriabielska.pl
Digitalizacja dzieł w Galerii BWA, www.kolekcja.galeriabielska.pl

Jest to obecnie najlepsza forma archiwizacji dóbr kultury i ich upowszechniania. Dzięki nowym technologiom komunikacyjnym mogą one być udostępniane milionom użytkowników na całym świecie za pomocą Internetu. Digitalizacja jest więc istotna w procesie tworzenia społeczeństwa informacyjnego − otwartego, uczącego się i innowacyjnego.

Paweł Jarodzki, Kto nie kupuje ten nie je, BWA
Paweł Jarodzki, Kto nie kupuje ten nie je, BWA

Umożliwia obejrzenie detali dzieła, które odsłaniają tajniki warsztatu i talentu artysty, jak na przykład faktura malarska, pociągnięcia pędzla, czy struktura papieru lub płótna, na których praca powstała.

Umiejętność taktownego i pomocnego podejścia jest bardzo ważna dla osób niewidomych
w miejscach publicznych, do których są zapraszane. Jeśli poczują się dobrze, na przykład
w galerii, tym chętniej będą ją odwiedzać.

Jeśli znajdą tam pomoce takie jak audiodeskrypcja, będą mogły także zapoznać się z sztuką wizualną, która z oczywistych względów nie jest dla nich dostępna.

Audiodeskrypcja w polskich muzeach i galeriach nadal nie jest powszechna, tak jak ma to miejsce, przykładowo w Wielkiej Brytanii - mówi Barbara Szymańska, wiceprezes Fundacji Audiodeskrypcja, organizacji społecznej powołanej przez osoby niewidome, która dąży do udostępniania w sposób kompleksowy kultury i sztuki osobom niewidomym i słabowidzącym.

Ewa Juszkiewicz, Grzeczna uczennica, BWA
Ewa Juszkiewicz, Grzeczna uczennica, BWA

Na kolekcję sztuki Galerii Bielskiej BWA składają się obrazy, grafiki, rysunki, fotografie, rzeźby, tkaniny i inne obiekty, które są gromadzone niemal od początku istnienia placówki w Bielsku-Białej, czyli od lat 60.

Kolekcja jest bardzo różnorodna. Zawiera prace uznanych artystów, klasyków sztuki polskiej oraz młodych, obiecujących twórców. Tworzą ją rysunki, grafiki, fotografie, rzeźby, obiekty, wideoinstalacje i lightboxy.

Są wśród nich m.in. dzieła Józefa Hałasa, Stasysa Eidrigeviciusa, Stanisława Fijałkowskiego, Teresy Murak i Andrzeja Szewczyka, Bożeny Grzyb-Jarodzkiej, Pawła Jarodzkiego, Andrzeja Urbanowicza, Leona Tarasewicza.

Czytaj więcej