Czytasz: UOKiK ostrzega seniorów: zaproszenia od firm na badania to fortel by podpisali umowy

UOKiK ostrzega seniorów: zaproszenia od firm na badania to fortel by podpisali umowy

"Seniorzy skarżą się, że zostali wprowadzeni w błąd. Wielu z nich nie wiedziało, że celem spotkania jest sprzedaż usług medycznych."

Pod pretekstem bezpłatnych badań, seniorzy są zapraszani na spotkania, których celem jest zawarcie, często bardzo kosztownych, umów na usługi medyczne – ostrzega UOKiK, informując że postępowanie wyjaśniające wszczęto wobec Centrum Medycznego św. Franciszka.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podał w czwartkowym komunikacie, że do UOKiK napływają skargi na działania Centrum od osób z Łodzi, Wrocławia i Warszawy.

- Seniorzy skarżą się, że zostali wprowadzeni w błąd. Wielu z nich nie wiedziało, że celem spotkania jest sprzedaż usług medycznych. Osoby, które chcą rozwiązać umowę, muszą płacić wysokie kary. Wątpliwości budzi także rzetelność przeprowadzanych w tracie pokazów badań oraz przedstawianej w ich wyniku diagnozy stanu zdrowia – przekazał Urząd.

- Ostrzegamy przed zaproszeniami na bezpłatne badania, często jest to po prostu sprzedaż. Jeżeli ktokolwiek z państwa uważa, że został wprowadzony w błąd przez Centrum Medyczne św. Franciszka, proszę o kontakt z rzecznikiem konsumentów. Wszczęliśmy postępowanie wyjaśniające w sprawie tej spółki. Już teraz prosimy seniorów, aby byli szczególnie ostrożni – podał cytowany w komunikacie prezes UOKiK Marek Niechciał.

UOKiK przypomina, że bezpłatną pomoc można uzyskać w oddziałach Federacji Konsumentów oraz u rzeczników konsumentów; telefonując na infolinię konsumencką - 801 440 220 i (22) 290 89 16, lub pisząc na adres porady@dlakonsumentow.pl.

Komitet Społeczny Rady Ministrów podjął w marcu decyzję o powołaniu zespołu roboczego, który zajmie się przygotowaniem zmian legislacyjnych mających na celu zwiększenie ochrony konsumentów, szczególnie seniorów.

- Nieuczciwe działania przedsiębiorców, którzy wykorzystują ufność osób starszych, ich naiwność czy nieznajomość prawa konsumenckiego, to zjawisko, które musimy wyeliminować. W sporze z nieuczciwym handlowcem konsumenci tracą bowiem coś więcej, niż tylko pieniądze. Tracą wiarę w państwo, którego zadaniem jest stanie na straży ich bezpieczeństwa – mówiła w połowie marca wicepremier Beata Szydło, przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

Aby ograniczyć nieprawidłowości, UOKiK rozważa m.in.: wprowadzenie wymogu zgłaszania pokazów do odpowiedniej instytucji, a także obowiązek wyraźnego informowania zapraszanych konsumentów o handlowym celu spotkania. Umowa byłaby automatycznie rozwiązywana, jeżeli pokaz nie zostałby zgłoszony, obowiązki dotyczące jasnego informowania naruszone lub ceny byłyby rażąco zawyżone w stosunku do rynkowych. Urząd postuluje również zaostrzenie przepisów związanych z umowami dotyczącymi usług medycznych.

Urząd informował w lutym o ukaraniu firm sprzedających towary podczas prezentacji i pokazów seniorom. Aby skłonić starszych, schorowanych ludzi do zakupu, podmioty te ukrywały prawdziwy cel spotkań, wprowadzały w błąd co do właściwości produktów, wykorzystywały sprzeczne z prawem weksle. Wabikiem były m.in. bezpłatne - trwające 10-20 sekund badania, domowa rehabilitacja, prelekcje o zdrowym stylu życia i prezenty. W styczniu UOKiK ostrzegał, że seniorzy są na celowniku nieuczciwych sprzedawców gazu, prądu usług telekomunikacyjnych. Urząd apelował wówczas o czujność w każdym przypadku, gdy "pan z elektrowni, gazowni czy telekomu" zgłasza się z "bardzo korzystną ofertą", a przy okazji prosi o dane osobowe.(PAP)

autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

Czytaj więcej