Czytasz: Uniwersytet Śląski wchodzi w 50. rok działalności

Uniwersytet Śląski wchodzi w 50. rok działalności

Uroczysta inauguracja kolejnego roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim odbędzie się w poniedziałek.

Koncerty w przestrzeni publicznej, konferencje naukowe, jubileuszowe publikacje oraz benefis – złożą się na obchody 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego. Uroczysta inauguracja roku akademickiego na tej największej uczelni regionu odbędzie się w poniedziałek.

W tym roku Uniwersytet Śląski świętuje swe 50-lecie. Z tej okazji, podczas wtorkowej konferencji prasowej, zaprezentowano program całorocznych obchodów. Znalazły się w nim wydarzenia naukowe i kulturalne m.in. koncerty w przestrzeni publicznej, festiwal nauki, benefis, konferencje naukowe, seminaria, sympozja, jubileuszowe publikacje.

Rektor prof. Andrzej Kowalczyk wyraził nadzieję, że te wszystkie przedsięwzięcia przybliżą uniwersytet do społeczności regionu i odwrotnie.

- To okazja do tego, byśmy mocniej zaistnieli w odbiorze przeciętnego obywatela tego regionu - że kształcimy, prowadzimy badania, mamy coraz lepszą bazę dydaktyczną i badawczą - mówił rektor.

Uroczysta inauguracja kolejnego roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim odbędzie się w poniedziałek. Udział w niej zapowiedział wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Tuż przed inauguracją oficjalnie otwarty zostanie nowy budynek Wydziału Radia i Telewizji, zwanego katowicką filmówką. Specyfiką tego obiektu jest nie tylko jego wtłoczenie między stare kamienice, ale przede wszystkim nawiązanie do śląskiego designu, śląskiej architektury oraz połączenie nowej zabudowy z już istniejącą.

Kulminacja obchodów odbędzie w czerwcu. Złożą się na nią m.in. uroczysty koncert w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz zakopanie kapsuły czasu w uniwersyteckim kampusie.

W ocenie rektora jubileusz 50-lecia uczelni skłania do refleksji nie tyle o przeszłości, co przyszłości.

-  Tak się składa, że ten nasz namysł nad następnym 50-leciem wpisuje się w przygotowywaną reformę (nauki i szkolnictwa wyższego - PAP). Liczę, że reforma powinna pomóc nam wykonać krok w drugie 50-lecie Uniwersytetu Śląskiego. Wiążemy z nią ostrożne, ale pewne nadzieje – podkreślił.

Rektor pytany przez PAP o priorytety na najbliższy rok akademicki podał m.in. rozpoczęcie prac nad nowym statutem uczelni.

- Niezależnie od tego, jaki kształt będzie miała ustawa, już dziś musimy o tym myśleć. Statut uczelni – to trochę słowo wytrych, bo tak naprawdę trzeba myśleć o ustroju uczelni, o zarządzaniu nią, o tym, jak będziemy prowadzili kształcenie, czy będzie oparte o dotychczasową strukturę wydziałów, czy o nową. Jest nad czym pracować i o czym myśleć – ocenił.

Obecnie na Uniwersytecie Śląskim kształci się ponad 25 tys. studentów, w tym ponad 8,6 tys. osób przyjętych w tym roku.

Jak powiedział prorektor ds. kształcenia i studentów prof. Ryszard Koziołek, to o prawie tysiąc więcej niż w poprzednim roku.

- To jest zasadnicza zmiana, ponieważ mniej więcej od 10 lat obserwowaliśmy spadek liczby studentów, każdego roku było ich coraz mniej – dodał.

Prof. Koziołek przypomniał, że wśród tegorocznych nowości znalazł się kierunek: środkowoeuropejskie studia historyczne na poziomie studiów stacjonarnych II stopnia na Wydziale Nauk Społecznych, prowadzonych we współpracy z Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) oraz Uniwersytetem Ostrawskim (Czechy).

- Będziemy kształcić historyków specjalizujących się w wiedzy historycznej o regionie transgranicznym – tłumaczył prorektor. Dodał, że prace nad przygotowaniem tych międzynarodowych studiów trwały kilka lat. - Wymagało to dużej pracy, przede wszystkim prawno-logistycznej, ponieważ systemy kształcenia w tych państwach, wbrew pozorom, nie są spójne – powiedział.

12 wydziałów Uniwersytetu Śląskiego znajduje się łącznie w czterech miastach: Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie i Cieszynie.

Odnosząc się do planowanych bądź realizowanych już inwestycji, prof. Kowalczyk wymienił modernizację kampusu w Chorzowie (tam przeniesiony został właśnie Instytut Fizyki) oraz modernizację budynku po tym Instytucie, gdzie w przyszłości ma zostać przeniesiony Wydział Filologiczny.

Rektor wspomniał też o planach budowy nowej siedziby Wydziału Biologii nieopodal rektoratu, hali sportowej, osiedla akademickiego w pobliżu nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji, a także modernizacji kampusu w Cieszynie.

Dotąd uczelnia wykształciła prawie 250 tys. absolwentów.

(PAP)

Czytaj więcej