Czytasz: Uniwersytet Ekonomiczny z wyraźnym wzrostem!

Uniwersytet Ekonomiczny z wyraźnym wzrostem!

Prof. Tomanek: Efekty przerosły moje oczekiwania.

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych kompleksowo ocenił jakość działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach odnotował wyraźny wzrost. Na cztery jednostki naukowe aż trzem przyznano kategorię A, jednej kategorię B.

- Dziękuję pracownikom naszej uczelni. Odnotowaliśmy wyraźny wzrost, podobnie jak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Efekty przerosły moje oczekiwania. Trzy jednostki z kategorią A i jedna z B. Pod względem pozycji naukowej Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach uplasował się na 3 miejscu wśród publicznych uczelni ekonomicznych. Przed nami są tylko Szkoła Główna Handlowa i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. A na Śląsku nie mamy równych sobie. Tylko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Politechnika Śląska mają wydziały ekonomiczne z kategorią A (UE: 3, Politechnika: 1) - powiedział po ogłoszeniu wyników oceny rektor dr hab. Robert Tomanek, prof. UE.

- Gratuluję także kolegom z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i Akademii Muzycznej w Katowicach. Politechnika Śląska też odnotowała skok w górę - tutaj szczególnie gratuluję kolegom z sąsiedniego Wydziału Transportu w Katowicach - dodał prof. Tomanek.

Jednostki naukowe były oceniane w ustalonych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) grupach wspólnej oceny (GWO) składających się z jednostek tego samego rodzaju i działających w zbliżonych dziedzinach nauki. Szczegółowej ocenie poddanych zostało prawie 1000 jednostek naukowych działających w 8 obszarach. Eksperci z zespołów ewaluacji przyznali jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za przedstawione osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów:

  • praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej,
  • osiągnięcia naukowe i twórcze,
  • potencjał naukowy,
  • pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

Jak podaje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, „uczelnie polepszyły swoje wyniki, zwłaszcza jeśli chodzi o pierwsze kryterium, czyli osiągnięcia naukowe i twórcze”.

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach ocenie poddano cztery jednostki naukowe:

  • Wydział Zarządzania (kat. A – utrzymana w stosunku do wyników poprzedniej oceny parametrycznej).
  • Wydział Finansów i Ubezpieczeń (kat. A – wzrost z kat. B w stosunku do wyników poprzedniej oceny parametrycznej),
  • Wydział Ekonomi (kat. A – utrzymana w stosunku do wyników poprzedniej oceny parametrycznej),
  • Wydział Informatyki i Komunikacji (kat. B – utrzymana w stosunku do wyników poprzedniej oceny parametrycznej),
  • Zamiejscowy Wydział Biznesu Finansów i Administracji w Rybniku jest jednostką dydaktyczną.

Poprzednia ocena parametryczna miała miejsce w 2013 roku. KEJN dokonuje oceny, działając na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.).

Czytaj więcej