Czytasz: Uniwersytet Ekonomiczny świętuje 81. urodziny

Uniwersytet Ekonomiczny świętuje 81. urodziny

01:58
Jak zmieniała się uczelnia i jej studenci?

- Górny Śląsk 81 lat temu wyraźnie zaakcentował budowanie gospodarki opartej na wiedzy, wiedzy ekonomicznej. Dziś naszym zadaniem jest rozwijanie myśli naszego założyciela dr. Józefa Lisaka - mówi rektor prof. Robert Tomanek

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach powstał w grudniu 1936 roku na mocy dekretu Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej, jako prywatne Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych. Nauczanie rozpoczęto wykładem wygłoszonym przez założyciela i pierwszego rektora dr. Józefa Lisaka na jedynym wtedy Wydziale Organizacji Przemysłowej. Miało to miejsce 11 stycznia 1937 roku i datę tę uważa się za początek działalności szkoły.

Z Uniwersytetem od lat związany jest prof. Andrzej Barczak. Co jego zdaniem zmieniło się w samej uczelni?

- Jak się jest profesorem, to trzeba nie chodzić, ale kroczyć, udawać dostojność - żartuje prof. Andrzej Barczak

Jacy są studenci Uniwersytetu Ekonomicznego?

Zdaniem prof. Barczaka zmieniają się czasy, ale nie studenci. W erze smartfonów mają jednak mniej wolnego czasu.

- Nie ma takich dyskusji jak kiedyś. Ja po wykładzie jeszcze dwie godziny gadałem ze studentami - wspomina prof. Barczak - Teraz nie. Oni szanują czas i po wykładzie uciekają - dodaje

Różnic między aktualnymi studentami a tymi sprzed 30 lat nie widzi rektor uczelni, prof. Tomanek. Wprawdzie fukncjonują w otoczeniu biznesowym, chętniej i cześciej wyjeżdzją za granicę,  ale to dotyczy całego społeczeństwa.

- Tak, jak w każdym gronie jest 10 proc. genialnych, 3/4 takich dobrych, no i grupa leserów. Oni byli zawsze. To jest taka struktura wieczna chyba od średniowiecza - dodaje prof. Andrzej Barczak

Święto uczelni, to także okazja do zdradzenia planów na przyszłość. Uniwersytet Ekonomiczny zdaniem jego rektora ma być wzorem dla innych uczelni pod względem zarządzania. 

- Musimy dbać o rozwój kadry naukowej. Ona musi się mierzyć z wyzwaniami globalnymi. Nacisk na rozwój kadry, globalizację i jednocześnie sprawność działania - wymienia prof. Tomanek - Uniwersytet powinien być sprawniejszy. Skoro jesteśmy uczelnią ekonomiczną, to powinniśmy być wzorem dla innych uczelni jeśli chodzi o sprawne zarządzanie. 

 

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu i Rad Wydziałów wręczono dyplomy promocji doktorskich i habilitacyjnych, nadano tytuły profesorów honorowych 12 pracownikom uczelni oraz uhonorowano pracowników odznaczeniami państwowymi przyznanymi przez prezydenta RP. Wręczono  10 Krzyży Zasługi (2 Złote, 3 Srebrne i 4 Brązowe) oraz 11 Medali za Długoletnią Służbę (3 Złote, 5 Srebrnych i 3 Brązowe).

Czytaj więcej